tulevaisuussanasto

hiilinegatiivinen

Hiilinegatiivisuudella tarkoitetaan tuotteen, yrityksen, kunnan tai valtion hiiltä ilmakehästä poistavaa nettovaikutusta, joka estää tai hidastaa ilmastonmuutosta. Käytännössä hiiltä sidotaan tällöin enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, eli päästöt ovat negatiiviset. Voidaan rinnastaa sanaan ilmastopositiivisuus.

Hiilinegatiivinen teknologia on esimerkiksi BECCS, jossa biomassan poltosta syntynyt hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan maankuoreen. Tähän voi lukea myös suoraan ilmakehästä otetun hiilidioksidin varastoiminen maakuoreen tai metsitys. Maanparannuksessa käytetty biohiili on hiilinegatiivinen tuote.

Myös valtio voi olla hiilinegatiivinen, jos sen hiilinielut ovat suuremmat kuin päästöt. Maailmassa on yksi virallisesti hiilinegatiivinen valtio, Bhutan, jonka metsät sitovat neljä kertaa enemmän hiiltä kuin maa päästää vuosittain. Bhutanin päästöt ovat 2 tonnia hiilidioksidia asukasta kohti, nielu huomioiden -6 tonnia asukasta kohti.