ordbok

kolreservoar

Kol som inte är fritt i atmosfären sägs vara i en kolreservoar. Kolsänkor ökar kolreservoaren.