ordbok

Konsensusalgoritm

En algoritm, med hjälp av vilken ett datornätverk bildat av användarnas datorer skapar en gemensam uppfattning om vilka data som är felaktiga och vilka som är korrekta.

Med hjälp av konsensusalgoritmer är det möjligt att till exempel förebygga fel och attacker som sker i nätverket. De mest kända konsensusalgoritmerna är bevis på arbete och bevis på insats.