tulevaisuussanasto

Konsensusalgoritmi

Algoritmi, jonka avulla tietokoneiden muodostaman verkon käyttäjien tietokoneet muodostavat yhteisymmärryksen siitä, mikä data on virheellistä ja mikä oikeaa.

Konsensusalgoritmien avulla voidaan esimerkiksi ehkäistä verkossa tapahtuvia virheitä ja hyökkäyksiä. Tunnetuimpia konsensusalgoritmeja ovat tehdyn työn varmenne ja osuuden varmenne.