ordbok

Kunskapsbaserat samtycke

Viljeyttrande av en person som deltar i en undersökning och godkänner en åtgärd eller undersökning när personen fått information om deltagande och risker på ett sätt som han eller hon kan ta emot och förstå.

Samtycket ska även kunna återtas.