tulevaisuussanasto

Tietoon perustuva suostumus

Tahdonilmaisu, jolla tutkimukseen osallistuva henkilö vapaaehtoisesti hyväksyy sellaisen hänelle ehdotetun toimenpiteen tai tutkimuksen, johon osallistumisesta ja jonka riskeistä hänelle on annettu tietoa niin, että hän kykenee vastaanottamaan ja ymmärtämään tiedon.

Suostumus on voitava myös perua.