ordbok

My Data

My Data är 1) ett nytt angreppssätt till administration och hantering av personuppgifter och ett paradigmskifte där målet är att gå från det nuvarande organisationsorienterade systemet till ett människoorienterat system; 2) personuppgifter som en resurs som individen kan kontrollera och hantera. Personuppgifter, som inte hanteras av personen själv, kan inte kallas My Data.

En mer omfattande beskrivning: Det angreppssätt som definierats som My Data utgår från individens rätt att granska uppgifter som samlats in om honom eller henne. Grundtanken är att individerna ska kunna hantera sina egna uppgifter.

Källa: Poikola, Antti; Kuikkaniemi, Kai; Honko, Harri: MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing, 2014