ordbok

Negativa utsläpp

Åstadkoms genom att binda mer koldioxid från atmosfären än vad om släpps ut i atmosfären. Till exempel genom att öka skogarnas och markens svalg, kombinera bioenergiproduktion med tillvaratagande och lagring av kol samt genom att absorbera koldioxid direkt från atmosfären.