ordbok

Rebound-fenomenet

En situation där lösningen på ett problem minskar fördelarna, eller förvärrar problemet i sig. Till exempel kan byte till en nyare bil som drar mindre bränsle leda till att man kör mera.