ordbok

Resursklokt och kolneutralt samhälle

Ett samhälle som varken producerar koldioxidutsläpp eller avfall. Klarar sig på den del av jordens naturresurser som den har rätt till. Överskrider inte jordens ekologiska bärkraft. Läs mer.