ordbok

Samtycke

Samtycke är en möjlig rättslig grund för behandling av personuppgifter. Samtycket ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande. En begäran om samtycke måste presenteras på ett tydligt och koncist sätt, på ett språk som är lätt att förstå, och det måste klart och tydligt kunna särskiljas från andra typer av information såsom villkor. I begäran måste det anges hur dina personuppgifter kommer att användas, och det måste finnas kontaktuppgifter till det företag som behandlar uppgifterna.