tulevaisuussanasto

Suostumus

Suostumus on yksi mahdollinen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu. Suostumuspyynnön on oltava selkeä, ja se on esitettävä tiiviisti ja selkeästi erillään muista tiedoista, kuten ehdoista, helposti ymmärrettävällä kielellä. Pyynnössä pitää määritellä, mihin henkilötietoja käytetään, ja siinä on oltava tietoja käsittelevän yrityksen yhteystiedot.