ordbok

Smart kontrakt

Ett program som skapats med blockkedjeteknik och som möjliggör automatiskt utbyte av objekt innehållande värde med hjälp av på förhand specificerade villkor.

Den operativa logiken och resultaten från smarta kontrakt är offentliga. Ett smart kontrakt eliminerar mellanhänder i processen och gör den tillförlitlig. Smarta kontrakt utnyttjas inom många olika områden, till exempel inom decentraliserad finans.