ordbok

Strategiskt mål

Den riktning man vill gå med beaktande av en eller flera megatrender eller ett eller flera fenomen. I kontexten av strategiskt regeringsprogram är tidsspannet 10–20 år.