tulevaisuussanasto

Strateginen tavoite

Suunta, jota kohti halutaan mennä, kun huomioidaan yksi tai useampia megatrendejä ja/tai ilmiöitä. Strategisessa hallitusohjelmassa strategisen tavoitteen maali on 10-20 vuoden päässä.