ordbok

Syntetisk biogas (SBG, Synthetic BioGas)

Termokemiskt framställd metangas (CH4) av trä eller annan biomassa. Förädlas med samma metoder som används vid förädlingen av naturgas och biogas.