tulevaisuussanasto

Synteettinen biokaasu (SBG, Synthetic BioGas)

Puusta tai muusta biomassasta termokemiallisesti valmistettu metaanikaasu (CH4). Jalostetaan samoilla menetelmillä, joita maakaasun ja biokaasun jalostuksessa käytetään.