ordbok

Tufft problem

Ett problem som är särskilt svårt att lösa. Ett tufft, djävligt eller elakt problem är ofta förknippat med många faktorer och saker som gör det komplext. Ett sådant här problem är ofta även förknippat med olika värden och synvinklar som kan beskrivas som öppna och föränderliga med tiden. Tuffa problem är unika och lösningsmodellerna kan inte direkt föras över från ett problem till nästa. Därför ska de behandlas tvärsamhälleligt och omfattande.