ordbok

Utbyte av uppgifter som utgår från samtycke

Uppgifter utbyts endast då när personer, som uppgifterna gäller, har gett sitt samtycke för detta.