tulevaisuussanasto

Suostumukseen perustuva tietojen jakaminen

Tietoja jaetaan vain silloin, kun henkilöt, joita tiedot koskevat, ovat antaneet siihen suostumuksensa.