ordbok

Utgångspunkt i gemenskapen

En verksamhet som kommer från lokala utgångspunkter och behov. Med verksamhetsmodeller med gemenskapen i fokus kan medborgarna delta i utvecklingen av lösningarna på dagens sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar.