tulevaisuussanasto

Yhteisölähtöinen

Toiminta, joka nousee paikallisista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteisölähtöisiä toimintatapoja hyödyntämällä kansalaiset voivat olla mukana kehittämässä ratkaisuja nykypäivän sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin.