personer

Anders Wijkman

Medordförande, Romklubben

Wijkman är medordförande i Romklubben och ledamot i World Future Council. Han är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien liksom i World Academy of Art and Science. Han är även styrelseledamot i Stockholm Resilience Center, International Institute of Industrial Environmental Economics i Lund, Tällbergstiftelsen och ordförande i Climate-KIC och branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

Som ledamot i Europaparlamentet mellan 1999-2009, fokuserade Wijkman på frågor som gäller klimatförändringar, energipolitik, miljö och hälsa, utvecklingssamarbete och humanitära frågor. Wijkman var Europaparlamentets föredragande för ett antal viktiga frågor såsom förebyggande av HIV/aids, budgeten för utvecklingssamarbete, förnybar energi i utvecklingsländer, åtgärdsplanen för energieffektivitet, integrerad produktpolicy, lindring av klimatförändringarna och hållbarhetskriterier för biobränslen. Wijkman fick under sin ämbetstid utnämningen ”Achiever of the Year” av Europaparlamentets magasin (2005). Han tilldelades även ett särskilt pris från EREF (European Renewable Energy Federation), för sina ansträngningar att främja förnybar energi inom EU.

Vad handlar det om?