personer

Ann-Mari Huhtanen

Redaktör

Ann-Mari Huhtanen är fri redaktör född i Helsingfors. 2017 var Huhtanen chefredaktör för kulturtidskriften Nuori Voima tillsammans med Noora Mattila. Hon har tidigare arbetat som skrivande redaktör och redaktörssekreterare på Helsingin Sanomat, Image och Ylioppilaslehti. Huhtanen är specialiserad på feature-journalistik, som långa reportage och personartiklar. Huhtanen och fotograf Kaisa Rautaheimos verk Pojat, om marginalisering bland unga, kom ut år 2016.