personer

Geoff Mulgan

VD, Nesta

Geoff Mulgan är VD för Nesta och har haft uppdraget sedan 2011. Under hans ledarskap har Nesta lämnat den offentliga sektorn och blivit en välgörenhetsorganisation (2012), lanserat en rad nya initiativ till investeringar, program och forskning och har införlivat en ny strategi som innebär samarbeten med stiftelser, regeringar och företag i Storbritannien och internationellt.

Från 2004-2011 var han den förste VD:n för Young Foundation, som blev ett ledande center för samhällsinnovation genom att kombinera forskning, skapande av nya företag och praktiska projekt. Mellan 1997 och 2004 har Geoff haft diverse roller i Storbritanniens regering, inkluderat direktör för regeringens strategiska enhet och chef för utformningen av politiken under premiärminister Tony Blair. Innan det var han grundare och direktör för tankesmedjan Demos. Han har även varit chefsrådgivare för parlamentsledamoten Gordon Brown, föreläsare inom telekommunikation, investeringschef och reporter för BBC i TV och radio.

Han är rådgivare åt många regeringar runtom i världen. Han har också varit styrelseledamot och medgrundare i många organisationer och gästföreläsare vid LSE, UCL, Melbourne University och en regelbunden föreläsare vid China Executive Leadership Academy. Från 2015-2018 är Geoff senior gästforskare vid Harvard University, vid Ash Center som tillhör Kennedy School.

Från 2016 är Geoff medordförande för en ny grupp inom World Economic Forum som arbetar med innovations- och entreprenörskapsfrågor under den fjärde industriella revolutionen. Bland hans nyutgivna böcker kan nämnas The Locust and the Bee (Princeton University Press, 2013), The Art of Public Strategy – Mobilising Power and Knowledge for the Public Good (Oxford University Press, 2008), Good and Bad Power: the ideals and betrayals of government (Penguin, 2006) och Connexity (Harvard Business Press and Jonathon Cape, 1998). Hans nästa bok som handlar om kollektiv intelligens kommer att ges ut av förlaget Princeton University Press.

Vad handlar det om?