personer

Kaisa Olkkonen

Styrelseproffs, ordförande för styrgruppen för nationella vägkartan för dataekonomi som koordineras av Sitra