Kati Huoponen

Direktör för arbetshälsofunktionen, Ilmarinen


Kati Huoponen jobbar som Direktör för arbetshälsofunktionen i Ilmarinen.

Vad handlar det om?