Kati Huoponen

Direktör för arbetshälsofunktionen, Ilmarinen
Kati Huoponen Kuva: Ilmarinen

Vad handlar det om?