personer

Marikka Heikkilä

Forskningsdirektör, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR

Forskningsdirektör vid Centre for Collaborative Research CCR, Handelshögskolan vid Åbo Universitet. Projektledare i IHAN-forskningsprojekt.