personer

Pekka Ala-Pietilä

Styrelseordförande, Sanoma and Huhtamäki

Pekka Ala-Pietilä (född 1957) är styrelseordförande inom förpackningsföretaget Huhtamäki och mediebolaget Sanoma samt medlem av SAP:s förvaltningsråd såväl som medlem av Pöyrys styrelse. Utöver detta är han med i ett flertal expertgrupper, till exempel som ordförande för den styrgrupp som inom arbets- och näringsministeriet bereder ett program för artificiell intelligens. Pekka Ala-Pietilä fungerar som mentor för många unga, framtida experter och beslutsfattare.

Pekka Ala-Pietilä var med och grundade Blyk Services Ab samt var vd för företaget under 2006–2011. 1984–2005 innehade Pekka Ala-Pietilä olika positioner inom Nokia Abp. Från och med 1992 och framåt var han medlem i Nokia Abp:s koncernledning. Åren 1992–1998 var han chef för Nokia Mobile Phones och åren 1999–2005 var han vd för Nokia Abp.

Pekka Ala-Pietilä är ekonomie magister samt hedersdoktor i ekonomi och i teknik.

Vad handlar det om?