personer

Simo Kaksonen

Utvecklingsdirektör, Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Vad handlar det om?