4UNI-lösningstävling

Avslutat projekt 10/2018 – 11/2018

Mångvetenskapliga studentteam löser samhällsutmaningar genom att utveckla nya affärsmodeller i 4UNI-lösningstävlingen. Sitra var den andra instansen som gav utmaningar och temat var cirkulär ekonomi.

Vad handlade det om?

Projektet var en del av helheten Undervisning i cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier som genomfördes under 2017–2019. Sitras vision var att alla nyutexaminerade ska förstå vad cirkulär ekonomi betyder med tanke på hans eller hennes arbete och vardag och vilka beslut han eller hon kan fatta eller vilka handlingar vidta för att främja cirkulär ekonomi. Målet är att öka kunskaper om den cirkulära ekonomin i Finland genom att i stor omfattning utveckla för alla utbildningsstadier undervisning, material, koncept samt samarbete om cirkulär ekonomi som ser världen ur olika perspektiv. Över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag deltog i helheten.

Vad gjorde vi?

Sju team kom med till finalen och som vinnare utsågs Mätsi. Mätsis lösning var en spelapplikation där den unga personen utformar ett yrke åt sig genom att svara på frågor och få en ”match” med en vuxen som är med i arbetslivet. Den unga personen får läsa matchernas karriärhistorier och eventuellt kan den vuxna personen också till exempel vara en mentor i spelet. Med hjälp av spelet kan ungdomar hitta inspirerande och banbrytande karriärhistorier, och på så sätt lättare sin plats i arbetslivet.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och från Sitra var Nani Pajunen projektansvariga. Projektet genomförde Helsinki Think Company.

Kontakta oss

personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?