Acceleratorn för cirkulär ekonomi LOOP Ventures

Avslutat projekt 2/2018–10/2019

Vi grundade acceleratorn för en cirkulär ekonomi LOOP Ventures, som sammanför tillväxtföretag som utvecklar och storbolag som söker efter lösningar inom en cirkulär ekonomi för att utveckla ny verksamhet.

Aktuellt

Vad handlade det om?

Cirkulär ekonomi är en smart verksamhet, för företagens lösningar för en cirkulär ekonomi är ofta både ekonomiskt och miljömässigt vettiga.  Lösningar inom cirkulär ekonomi har många möjligheter på den internationella marknaden i framtiden. Enbart i Finland erbjuder en cirkulär ekonomi även enligt försiktiga uppskattningar ett mervärde på 2–3 miljarder euro per år fram till 2030. Förtjänstmodellerna inom en cirkulär ekonomi är en betydande tillväxtmöjlighet både för befintliga och nya företag.

Vad har man fått till stånd?

Sitra, Avanto Ventures och Nordic Innovation byggde i samarbete acceleratorn för en cirkulär ekonomi LOOP Ventures, som har som mål att snabba på finska företags övergång till en cirkulär ekonomi, skapa internationell efterfrågan på lösningar inom en cirkulär ekonomi och göra nordiska företag till föregångare inom en cirkulär ekonomi. LOOP bygger en framtid i vilken företagens verksamhet bygger på tjänster och produkter som produceras inom gränserna för jordens bärkraft.

I acceleratorn utvecklar tillväxtföretag som erbjuder lösningar inom en cirkulär ekonomi och de storbolag som är ute efter dem verksamhet tillsammans. LOOP tillhandahåller alla nödvändiga verktyg, samarbetspartner och kunskaper för att utveckla den nya verksamheten. De verksamhetsmodeller som utvecklats i samarbete kan exempelvis handla om att sälja en produkt som en tjänst eller förlänga en produkts livscykel. Accelerationsperioden varar i regel i cirka 3–6 månader och fokuserar omväxlande på olika teman inom cirkulär ekonomi. Företagen och de övriga samarbetspartnerna kan ansluta sig till LOOP när som helst.

LOOP startade våren 2018 och inledningsvis låg fokus på plast, livsmedel och byggande. Det har kommit fyra nya produkter eller tjänster via LOOP. Exempelvis Kesko, Unilever, Paperinkeräys och Orthex startade Arkipakkaus-projektet (på finska), i vilket dagligvaror levereras direkt hem till dörren samtidigt som man hämtar upp hushållets plastavfall till återvinning. Reima utvecklade med hjälp av LOOP en servicemodell för barnkläder (på engelska), som gick ut på att man mot en månadsavgift får kläder i rätt storlek som passar för säsongen till barnet. Dessutom har man via LOOP nått över 200 företag, upprättat en databas med över 500 nordiska företag inom cirkulär ekonomi och nått över 400 deltagare via evenemang.

Vilka deltog?

Sitra finansierade projektet och projektansvarig på Sitra var Daniel Kaufmann. Förutom Sitra ligger även Avanto Ventures bakom LOOP, som ansvarade för att driva på verksamheten för de företag som var med i LOOP och utveckla lösningar för en cirkulär ekonomi för marknaden. Nordic Innovation ansvarade för internationaliseringen av LOOP och för fördjupningen av det nordiska samarbetet.

Vad händer härnäst?

LOOPs verksamhet fortsätter att drivas av Avanto Ventures och med stöd av Nordic Innovation. Syftet med samarbetet mellan Avanto Ventures och Nordic Innovation är att fortsätta och utveckla LOOPs verksamhet samt sprida den även på nordisk nivå.

Man söker ständigt nya storbolag och tillväxtföretag till LOOPs nätverk för vilka en cirkulär ekonomi är en hjärtefråga och som funderar över utmaningar kring eller erbjuder lösningar inom cirkulär ekonomi. Även andra samarbetspartner, exempelvis högskolor, stiftelser och städer, uppmuntras att ansluta sig. De kan delta i LOOP genom att bidra med kunskaper eller fungera som testplattform för ny verksamhet.

Läs mer om LOOP och anmäl dig att delta (på engelska).

Kontakta oss

personer
Riku Sinervo
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?