DATA OCH DIGITALISERING

Vilken roll har digitaliseringen i vår vardag nu och i framtiden? Vilka möjligheter och hot blir aktuella när data används? Vi samlar in berättelser om data och digitalisering med hjälp av en enkät, som genomförs med SenseMaker-metoden. Den information som enkäten ger är viktig för planeringen och utformningen av nya tjänster för medborgarna.

VAD HANDLAR DET OM?

Digitaliseringen spelar en stor roll i vår vardag. Den påverkar både arbetet och fritiden. Digitaliseringen förutsätter dock data, som uppkommer och används hela tiden även om vi sällan tänker på det. Vårt projekt Serviceoperatör för välfärd fokuserar på användningen av data, och det här temat behandlas också i dataproducentens, dvs. medborgarens perspektiv. Nu samlar vi in finländarnas berättelser om data och digitalisering.

Vi använder enkätverktyget SenseMaker för att samla in berättelserna. SenseMaker kombinerar metoder för kvalitativ forskning med egenskaper hos traditionella enkäter. Metoden skiljer sig från traditionella metoder på så sätt att vi samlar in deltagarnas personliga berättelser i stället för att använda färdiga svarsalternativ. Metoden har utvecklats i forskningscentralen Cynefin vid Bangors universitet i Wales.

Metodens ledande utvecklare är professorn Dave Snowden, som är en internationellt känd expert i kunskapsledning.
SenseMaker-metoden testas just nu också i projekt med alumner inom Sitras utbildning.

Vad gör vi?

Vi samlar in berättelser om de tankar som digitaliseringen och data väcker med en öppen enkät. Vårt mål är att ha en så mångsidig grupp av svarande som möjligt. Vi är intresserade av berättelser av alla slag, små och stora, korta och långa. Det har ingen betydelse hur berättelsen berättas. Endast innehållet har betydelse. Vi är intresserade att höra alla tankar som temat väcker. Vilken betydelse har data och digitalisering i den svarandes vardag? Eller har de någon betydelse alls? Om inte, så vill vi också höra om det.

De som deltar i undersökningen svarar på preciserande frågor på enkätblanketten utifrån deras egna berättelser. Analysen i anslutning till undersökningen fokuserar på de här svaren, inte på berättelserna i sig.

Det är inte möjligt att identifiera de svarande i enkäten, och svaren är endast avsedda för de forskare som gör enkäten. Om den svarande vill, kan han eller hon förbjuda publiceringen av berättelsen. Då ser inte ens forskaren berättelsen.

Med hjälp av berättelserna vill vi få bättre insikter om finländarnas attityder till utnyttjandet av deras egen data och om finländarnas förhållande till digitaliseringen. Informationen är viktig för planeringen och utformningen av nya tjänster för medborgarna.

Vem är med?

Vi genomför enkäten Data och digitalisering i samarbete mellan Sitras projekt Digital hälsonav och Cynefin-centret. Avsikten är att enkäten upprepas senare även i andra europeiska länder, där undersökningen genomförs av projektets internationella partner.

Vad är på gång?

Enkäten är öppen fram till den 30 april 2018. Efter detta analyseras resultaten. Vi lägger ut ett sammandrag på Sitras webbplats senare i vår.

Hur delta?

Enkäten (på finska) är öppen för alla via den vidstående länken. Om den svarande har många berättelser att berätta är det möjligt att svara flera gånger på enkäten.

AKTUELLT

nyheter

Wanted: Berättelser om data och digitalisering

archived

När polisen kom till R-kiosken

KONTAKTA OSS

personer
Jaana Sinipuro
personer
Heli Parikka

Vad handlar det om?