DATA JA DIGITALISAATIO

Millainen rooli digitalisaatiolla on arjessamme nyt ja tulevaisuudessa? Millaisia mahdollisuuksia ja uhkia datan hyödyntäminen herättää? Keräämme avoimella SenseMaker-kyselyllä tarinoita digiarjesta. Kyselystä saatava tieto on tärkeää uusien, kansalaisille suunnattujen palveluiden suunnittelussa ja muotoilussa.

MISTÄ ON KYSE?

Digitalisaatiolla on suuri rooli arjessamme. Sen vaikutukset ulottuvat sekä työ- että vapaa-aikaan. Digitalisaatiota ei ole kuitenkaan ilman dataa, jota syntyy ja hyödynnetään jatkuvasti, vaikka kiinnitämme siihen tuskin huomiota. Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeessa olemme keskittyneet datan hyödyntämisen teemaan, myös datan tuottajan eli kansalaisen näkökulmasta. Keräämme nyt suomalaisten tarinoita datasta ja digitalisaatiosta.

Keräämme tarinoita SenseMaker-kyselytyökalulla, joka yhdistää laadullisen tutkimuksen menetelmiä perinteiseen kyselytutkimukseen. Kyselytapa eroaa perinteisistä menetelmistä siten, että keräämme omakohtaisia tarinoita valmiiden vastausvaihtoehtojen sijasta. Menetelmä on kehitetty walesilaisessa Bangorin yliopiston Cynefin-tutkimuskeskuksessa. Menetelmän pääkehittäjä on maailmalla tunnettu tietojohtamisen professori Dave Snowden.

SenseMaker-menetelmää kokeillaan myös Sitran koulutuksen alumnien projekteissa.

Mitä teemme?

Keräämme tarinoita digitalisaation ja datan herättämistä ajatuksista avoimella kyselyllä mahdollisimman monipuoliselta vastaajajoukolta. Meitä kiinnostavat kaikenlaiset tarinat, pienet ja isot, lyhyet ja pitkät. Se, millä tavalla tarina on kerrottu, ei ole merkitystä. Merkitystä on ainoastaan sisällöllä. Meitä kiinnostaa kuulla, mitä kaikkea aiheesta tulee mieleen. Mikä merkitys datalla ja digitalisaatiolla on vastaajan arjessa? Vai onko mikään? Sekin kiinnostaa.

Kyselylomakkeella oleviin tarkentaviin kysymyksiin vastataan oman tarinan pohjalta. Tutkimuksen analyysi keskittyy näihin vastauksiin, ei niinkään itse tarinoihin.

Kyselystä ei voi tunnistaa vastaajia ja vastaukset ovat tarkoitettu ainoastaan kyselyn tutkijoiden käyttöön. Vastaaja voi halutessaan kieltää oman tarinansa julkaisun, jolloin edes tutkija ei näe tarinaa.

Tarinoiden avulla haluamme ymmärtää paremmin suomalaisten suhtautumista oman datan hyödyntämiseen sekä suhdetta digitalisaatioon. Tieto on tärkeää uusien, kansalaisille suunnattujen palveluiden suunnittelun ja -muotoilun näkökulmasta.

Kuka on mukana?

Toteutamme Data ja digitalisaatio -kyselyn Sitran Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeen  ja Cynefin-keskuksen yhteistyönä. Kysely pyritään toistamaan myöhemmin myös muissa Euroopan maissa hankkeen kansainvälisten kumppaneiden yhteistyönä.

Missä mennään?

Kysely on avoinna 30.4.2018 saakka. Tämän jälkeen tulokset analysoidaan. Julkaisemme yhteenvedon Sitran verkkosivuilta myöhemmin keväällä.

Miten mukaan?

Kaikki ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn voi vastata useamman kerran, jos omia tarinoita aiheesta riittää. Tästä kyselyyn.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

uutiset

Wanted: Tarinoita datasta ja digitalisaatiosta

Puheenvuoro

Kun poliisi tuli ärrälle

OTA YHTEYTTÄ

Kysy ja kommetoi.

ihmiset
Jaana Sinipuro
ihmiset
Heli Parikka

Mistä on kyse?