KOKEILUT SENSEMAKER-TYÖKALULLA

Maailma on monimutkainen, tilanteet ja viheliäiset ongelmat huutavat ratkaisuja. Miten päästään käsiksi yhteiskunnallisiin muutoksiin varhain? Sitran koulutuksen alumnit kokeilivat SenseMaker-kyselytyökalua ja kertovat kokemuksistaan.

KOKEMUKSIA KYSELYISTÄ

Mistä on kyse?

SenseMaker-kyselytyökalun avulla havainnoidaan yhteiskunnallisen muutoksen merkkejä ja mahdollisia alkavia kriisejä ja haetaan niihin ratkaisuja. Työkalulla kerätään tarinoita ja kokemuksia, joille kertojat antavat merkityksen. Dataa analysoimalla saadaan realistisempi käsitys ihmisten arjesta ja tietoa siitä, millainen todellisuus todella on. Samalla paikannetaan mahdollisia alkavia kriisejä ja etsitään ratkaisumahdollisuuksia niiden estämiseksi.

SenseMaker-menetelmän on kehittänyt yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi kompleksisuustutkija Dave Snowden, joka toimii Cynefin-keskuksen johtajana. Walesilaisen Bangorin yliopiston yhteyteen perustettu Cynefin-keskus edistää kompleksisuusteorian hyödyntämistä käytännön päätöksenteon ja johtamisen tukena.

”Me olemme tarinallisia olentoja. Totuus kätkeytyy tarinoihin, joita kerromme – niihin tunteisiin, joita tarinoissamme tunnemme”, kuvailee hankkeita ohjaava professori Dave Snowden, tietojohtamisen huippututkija Ylen uutisessa.

Missä mennään?

Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen alumnit pääsivät kokeilemaan SenseMaker-kyselytyökalua ja oppimaan, miten tietoa kerätään ja päätöksiä tehdään aikana, jolloin vanhat lainalaisuudet eivät enää päde. Kokeilut toteutettiin loppuvuoden 2017 aikana ja tulokset julkaistiin verkkoartikkeleina huhtikuussa 2018.

Mukana kokeilussa oli muun muassa seuraavia aiheita: yhteiskunnan kehityssuunnat, kansalaisten ilmastoteot, työnantajat ja maahanmuuttajien työllistäminen, vetovoimaiset kansalaisjärjestöt, aivoterveys, osallisuus, elämänlaatu ja merkitykselliset kokemukset, urheilun tulevaisuus sekä luovat yritykset ja muutosjohtaminen.

Yhteensä alumnien SenseMaker-kokeiluissa kerättiin 1468 tarinaa. Niistä muodostuu läpileikkaus suomalaisten todellisuudesta juuri nyt. Eniten tarinoita keräsivät alumnit Alma Mediasta (304 tarinaa) ja Yleisradiosta (258). Oppia kertyi kaikille, ja kokemusten jakaminen ja vertailu oli yksi kokeilun suurimmista ansioista. Tarkemmat tiedot tuloksista yhteenvetoartikkelissa. Kyselyissä kerättyjä tarinoita on sisällytetty artikkeleihin.

Kokeilu toteutettiin osana Sitran koulutuksen alumnitoimintaa ja Sitra 50 -juhlavuotta.

 

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?