TESTER MED VERKTYGET SENSEMAKER

Världen är mångfacetterad. Situationer och seglivade problem skriker efter lösningar. Hur kan vi i ett tidigt skede hantera samhälleliga förändringar? Alumner från Sitras utbildning testade verktyget SenseMaker och sökte svar.

RESULTAT

Läs mer.

artiklar

SenseMaker är ett verktyg för beslutsfattande i en ny värld

Vad handlar det om?

Med hjälp av undersökningsverktyget SenseMaker iakttas tecken på samhälleliga förändringar och eventuella påbörjade kriser och det söks samtidigt efter lösningar till dessa. Med verktyget samlar man in berättelser och erfarenheter, som får en betydelse av sina berättare. Genom att analysera data fås en mer realistisk uppfattning om människors vardag och kunskap om hur verkligheten verkligen ser ut. Samtidigt lagas eventuella kriser som är i startgroparna och det söks efter lösningsmöjligheter för att förhindra dessa.

Metoden med SenseMaker har utvecklats, för att stödja samhälleligt beslutsfattande, av komplexitetsforskaren Dave Snowden, som är verksam som chef för Cynefin-centralen. Cynefin-centralen som grundats i anslutning till universitetet i Bangor i Wales, främjar användningen av komplexitetsteori som ett stöd för beslutsfattande och ledarskap i praktiken.

”Vi är varelser som gillar berättelser. Sanningen ligger gömd i de berättelser som vi berättar – de känslor som vi känner i våra berättelser”, beskriver ledaren av projekten, professor Dave Snowden, toppforskare inom kunskapsledning i Yles nyhet (på finska).

Vad är på gång?

Alumnerna på Sitras samhälleliga utbildning fick prova på enkätverktyget SenseMaker och lära sig hur man samlar in information och fattar beslut i en tid då gamla lagbundenheter inte längre gäller. Tio alumner från Sitras utbildning satte igång med att leda testerna, som genomfördes med undersökningsverktyget SenseMaker i slutet av år 2017. Resultatartikeln publicerades på Sitras webbplats i april 2018.

Bland annat följande ämnen var med i testerna: samhällets utvecklingsriktningar, medborgarnas klimathandlingar, arbetsgivarna och sysselsättning för invandrare, dragkraftiga medborgarsystem, hjärnhälsa, deltagande, livskvalitet och betydelsefulla erfarenheter, idrottens framtid samt kreativa företag och förändringsledning.

I SenseMaker-experimentet samlade man i sammanlagt 1 468 berättelser. De utgör ett tvärsnitt av finländarnas verklighet just nu. Flest berättelser samlades in av Alma Media (304 berättelser) och Rundradion (258). Alla fick mer kunskap, och att dela med sig av och jämföra erfarenheter var en av de största behållningarna av experimentet.

Testerna genomfördes som en del av alumniverksamheten för Sitras utbildning och av Sitras 50-årsjubileum.

 

KONTAKTA OSS

personer
Mervi Porevuo

Vad handlar det om?