Ekonomiska styrmedel i en cirkulär ekonomi

Under Sitras ledning upprättades den första vägkartan för den cirkulära ekonomin i världen för Finland. Nu söker vi efter konkreta styrmedel för att få skatte- och bidragspolitiken att stödja denna övergång.

AKTUELLT

Vad handlar det om?

Vi träder in i en tidsålder där välfärden i samhället inte längre ökar genom att vi producerar mer och mer på löpande band. Denna övergång till en cirkulär ekonomi är en nödvändighet för människors och miljöns välbefinnande. I en cirkulär ekonomi bygger konsumtionen på att man använder tjänster i stället för att äga produkter. Materialet går inte till spillo i slutändan utan utvecklas till nya produkter om och om igen. Vi står inför en fundamental förändring när det gäller hur samhället fungerar. Det handlar inte bara om återvinning utan även om produktion av råvaror, bearbetning av material, tillverkning av produkter, distribution, handel och konsumtion.

En betydande del av de nuvarande ekonomiska styrmedlen stödjer ett miljömässigt ohållbart lineärt ekonomisystem och en långsam övergång till en cirkulär ekonomi. Verksamhetsmodeller, innovation och produktutveckling som för in ekonomin mot ett cirkulär ekonomi kräver en reformerad skattepolitik.

Det här projektet tar reda på det på vilket sätt man kan främja övergången till ett samhälle som bygger på en cirkulär ekonomi genom att flytta tyngdpunkten från beskattning av arbete till beskattning av användning av naturresurser och miljöbelastning.

Vad gör vi?

Under 2018 går projektet igenom och samlar in de bästa ekonomiska styrmedlen och praxisen i Europa som främjar en cirkulär ekonomi. Dessutom analyserar och modellerar projektet effekterna och möjligheterna med övergången till en ekologisk skatt för Finland. Projektet lägger också fram ett scenario för vilket fokus för skatte- och bidragspolitiken som på bästa sätt skulle främja en cirkulär ekonomi i Finland.

Vi söker svar på följande frågor:

Vem är med?

Green Budget Europe (leder konsortiet) ansvarar för projektet tillsammans med Ex’Tax-projektet och Institute for European Environmental Policy (IEEP). Modelleringen av effekterna av en flytt av tyngdpunkten i beskattningen genomförs av Cambridge Econometrics.

Vad är på gång?

Projektet inleddes i början av 2018. Resultaten av projektet behandlades på en workshop i juni och slutrapporten blir klar i december 2018.

Vad har man fått till stånd?

Projektet har identifierat ekonomiska styrmedel som främjar en cirkulär ekonomi samt möjligheter till reformer inom skatte- och bidragspolitiken.

Kontakta oss!

personer
Outi Haanperä
Projektledare, Natur och ekonomi
personer
Saara Tamminen
personer
Janne Peljo
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Lilli Poussa
Expert, Förutse

Vad handlar det om?