Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

Sitran johdolla Suomeen valmisteltiin maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta. Nyt etsimme konkreettisia ohjauskeinoja, joilla vero- ja tukipolitiikka saadaan tukemaan tätä siirtymää.

AJANKOHTAISTA

Mistä on kyse?

Päättynyt hanke (2018-2019)

Siirrymme aikakauteen, jossa yhteiskuntien hyvinvointi ei lisäänny tuottamalla liukuhihnoilta aina vain lisää ja lisää tavaroita. Tämä siirtymä kiertotalouteen on välttämättömyys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Edessä on perustavanlaatuinen muutos siinä, miten yhteiskunta toimii. Kyse ei ole vain kierrätyksestä, vaan myös raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kuluttamisesta.

Merkittävä osa nykyisistä taloudellisista ohjauskeinoista tukee ympäristön kannalta kestämätöntä lineaarista talousjärjestelmää ja hidastaa siirtymistä kiertotalouteen. Talouden suunnan muuttaminen kohti kiertotaloutta tukevia liiketoimintamalleja, innovaatioita ja tuotekehitystä edellyttää veropolitiikan uudistamista.

Tämä hanke selvittää, millä tavalla siirtymistä kiertotalousyhteiskuntaan voidaan edistää vero -ja tukipolitiikan kautta siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta luonnonvarojen käytön ja ympäristön kuormittamisen verottamiseen.

Mitä teemme?

Hanke kokosi vuoden 2018 aikana parhaat kiertotaloutta edistävät taloudelliset ohjauskeinot ja käytännöt Euroopassa. Lisäksi hanke analysoi ja mallinsi ekologisen verosiirtymän vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle. Hanke myös tuotti skenaarion siitä, millainen vero- ja tukipolitiikan painopisteen siirto voisi parhaiten edistää kiertotaloutta Suomessa.

Etsimme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä, jos vero- ja tukipolitiikkaa muutettaisiin siten, että ne edistäisivät kiertotaloutta?
  • Millaisia resurssi- ja ympäristöveroja Suomessa tulisi ottaa käyttöön?
  • Miten kertyneet verotuotot voitaisiin kierrättää työn verotusta tai muuta verotusta keventämällä siten, että ne vauhdittaisivat kiertotalouden tavoitteiden toteutumista?
  • Millaisia vaikutuksia tällaisella vero- ja tukipolitiikan muutoksella olisi talouteen, työllisyyteen, luonnonvarojen käyttöön, päästöihin ja ympäristöön?

Kuka oli mukana?

Hankkeen toteutuksesta vastasivat Green Budget Europe (konsortion johtaja) yhdessä Ex’Tax -projektin ja Institute for European Environmental Policyn (IEEP) kanssa. Verotuksen painopisteen siirron vaikutusten mallintamisen toteutti Cambridge Econometrics.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hankkeen välituloksia käsiteltiin työpajassa kesäkuussa ja loppuraportti valmistui joulukuussa 2018.

Mitä on saatu aikaan?

Hanke on tunnistanut kiertotaloutta tukevia taloudellisia ohjauskeinoja sekä mahdollisuuksia vero- ja tukipolitiikan painopisteen muutoksille.

Ota yhteyttä

Kysy meiltä, jos haluat tietää lisää!

Mistä on kyse?