Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

Päättynyt hanke 2018-2019

Kartoitimme kiertotaloutta edistäviä taloudellisia ohjauskeinoja ja käytäntöjä Euroopassa sekä analysoimme ekologisen verosiirtymän vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle.

AJANKOHTAISTA

uutiset

EU:n komission kielto kertakäyttömuoveille on välttämätön

Puheenvuoro

Kannusteet nopeuttamaan väistämätöntä kiertotaloutta

Kommentti

Edistykselliset yritystuet vaativat kykyä ja rohkeutta tehdä muutos yhdessä

Mistä on kyse?

Siirrymme aikakauteen, jossa yhteiskuntien hyvinvointi ei lisäänny tuottamalla liukuhihnoilta aina vain lisää ja lisää tavaroita. Tämä siirtymä kiertotalouteen on välttämättömyys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Edessä on perustavanlaatuinen muutos siinä, miten yhteiskunta toimii. Kyse ei ole vain kierrätyksestä, vaan myös raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kuluttamisesta.

Merkittävä osa nykyisistä taloudellisista ohjauskeinoista tukee ympäristön kannalta kestämätöntä lineaarista talousjärjestelmää ja hidastaa siirtymistä kiertotalouteen. Talouden suunnan muuttaminen kohti kiertotaloutta tukevia liiketoimintamalleja, innovaatioita ja tuotekehitystä edellyttää veropolitiikan uudistamista.

Mitä saatiin aikaan?

Hanke kokosi vuoden 2018 aikana parhaat kiertotaloutta edistävät taloudelliset ohjauskeinot ja käytännöt Euroopassa. Lisäksi hanke analysoi ja mallinsi ekologisen verosiirtymän vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle. Hanke myös tuotti skenaarion siitä, millainen vero- ja tukipolitiikan painopisteen siirto voisi parhaiten edistää kiertotaloutta Suomessa.

Etsimme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

Lue tuloksista lisää Aligning fiscal policy with the circular economy roadmap in Finland -raportista.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Green Budget Europe (konsortion koordinoija) yhdessä Ex’Tax -projektin ja Institute for European Environmental Policyn (IEEP) kanssa. Verotuksen painopisteen siirron vaikutusten mallintamisen toteutti Cambridge Econometrics.

Ota yhteyttä

ihmiset
Outi Haanperä
Projektijohtaja, Luonto ja talous
ihmiset
Saara Tamminen
ihmiset
Janne Peljo
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Lilli Poussa
Asiantuntija, Ennakointi

Mistä on kyse?