En öppen valkompassplattform

Samhällsengagemanget differentieras och viljan att rösta minskar. En öppen valkompassplattform främjar utvecklingen och diversifieringen av valkompasserna och kan i bästa fall uppmuntra väljarna till ett ökat samhällsengagemang.

Vad handlar det om?

Samhällsengagemanget differentieras och viljan att rösta minskar. Därför måste vi utveckla verktyg som inspirerar människor att engagera sig i och påverka det som är viktigt för dem själva. 

Valkompasserna har blivit en viktig del av de finländska väljarnas valförberedelser. Det är bevisat att valkompasser påverkar vad väljarna röstar på. Samtidigt visar forskning om valkompasser att många av dem innehåller programmeringsfel, som kan snedvrida kompassernas rekommendationer om kandidater eller partier. Därför behöver vi mer öppenhet i valkompassernas konstruktion. 

För närvarande bromsas utvecklingen av de finländska valkompasserna också av att det krävs mångsidig kompetens för att utveckla dem. Därför har många organisationer inte möjlighet att bygga en egen valkompass. 

Den öppna och transparenta valkompassplattformen som utvecklas med stöd av Sitra utgör en möjlighet att återuppfinna valkompasserna. Vi tror att plattformen lockar aktörer som publicerar valkompasser att utarbeta mångsidigare valkompasser som erbjuder olika perspektiv och som kan användas på olika sätt. 

I ett senare skede är det också möjligt att bygga andra nya verktyg för medborgardeltagande på plattformen.

Vad gör vi?

Vårt mål är att förbättra människors aktörskap och autonomi i den digitala tidsåldern och på så sätt diversifiera inte bara möjligheterna till engagemang, utan också den demokratiska mångfalden över lag. ​ 

Sitra stöder utvecklingen av valkompasser genom att finansiera uppbyggandet av en öppen valkompassplattform. På plattformen kan man bygga nästa generations valkompasser som förenar olika väljare och kandidater bättre än tidigare och som ger valkompassernas användare och aktörerna som tillhandahåller dem en ökad förståelse för de olika synsätt som råder i samhället. 

Målet är att de som publicerar valkompasserna ska få vissa grundläggande funktioner i färdigt format från plattformen som baserar sig på öppen källkod. På så sätt kräver publikationen av en valkompass i grundutförande inte längre lika mycket resurser som tidigare, vilket innebär att även mindre organisationer kan producera egna valkompasser. 

Tack vare plattformens öppna källkod blir valkompassernas funktion också transparent och det blir lättare att hitta eventuella konstruktionsfel. Vem som helst kan till exempel sätta sig in i plattformens rekommendationsalgoritm och pröva dess funktion på sin dator. 

Tack vare den öppna plattformen kan de som publicerar valkompasserna också utveckla nya funktioner i valkompasserna eller bygga valkompasser för olika behov eller olika typer av val, såsom val inom organisationer. Detta arbete med att utveckla valkompasserna underlättas av den metodologiska handboken som ges ut under projektet. 

På så sätt främjar den öppna valkompassplattformen utvecklingen och diversifieringen av valkompasserna och kan i bästa fall uppmuntra väljarna till ett ökat samhällsengagemang.

Vilka är med?

Den öppna valkompassplattormen utvecklas av den finländska föreningen OpenVAA tillsammans med sina partner. Plattformen funktionstestas genom pilotprojekt. 

Parallellt med plattformsprojektet driver Helsingfors universitet ett forskningsprojekt som finansieras av Konestiftelsen. I projektet undersöker man hur valkompasserna används, i synnerhet bland unga personer. Inom projektet samarbetar man med ungdomsorganisationernas takorganisation Allians. Resultaten av forskningsprojektet styr delvis också utvecklingen av den valkompassplattform som Sitra finansierar.

Kontakta oss

personer
Kirsi Hantula
Ledande Expert, Digital makt och demokrati
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?