Avoin vaalikonealusta

Yhteiskunnallinen osallistuminen eriytyy ja äänestysinnokkuus vähenee. Avoin vaalikonealusta edistää vaalikoneiden kehittymistä ja monimuotoistumista sekä voi parhaassa tapauksessa kannustaa äänestäjiä vireämpään yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Mistä on kyse?

Yhteiskunnallinen osallistuminen eriytyy ja äänestysinnokkuus vähenee. Siksi on kehitettävä työkaluja, jotka innostavat osallistumaan ja vaikuttamaan itselle merkityksellisiin asioihin.

Vaalikoneista on tullut tärkeä osa suomalaisten äänestäjien valmistautumista vaaleihin. Niillä on tutkitusti vaikutusta äänestysvalintoihin. Samaan aikaan vaalikonetutkimuksessa on osoitettu, että monien vaalikoneiden toteutuksessa haksahdetaan virheisiin, jotka saattavat vinouttaa koneiden antamia ehdokas- tai puoluesuosituksia. Siksi vaalikoneiden suunnitteluun tarvitaan enemmän avoimuutta.

Tällä hetkellä suomalaisten vaalikoneiden kehittymistä hidastaa myös se, että niiden kehittäminen vaatii moninaista osaamista. Sen vuoksi esimerkiksi monilla järjestöillä ei ole mahdollisuutta rakentaa omaa vaalikonettaan.

Sitran tuella kehitettävä avoin ja läpinäkyvä vaalikonealusta tarjoaa mahdollisuuden keksiä vaalikoneet uudelleen. Uskomme, että alusta houkuttelee vaalikonejulkaisijoita kehittämään moninaisempia vaalikoneita, jotka tarjoavat erilaisia käyttötapoja ja näkökulmia.

Myöhemmässä vaiheessa alustan päälle on mahdollista rakentaa myös muita uusia kansalaisosallistumisen työkaluja.

Mitä teemme?

Tavoitteenamme on parantaa ihmisten toimijuutta ja autonomiaa digitaalisella aikakaudella, ja monipuolistaa näin paitsi osallistumisen mahdollisuuksia myös demokratian monimuotoisuutta ylipäätään. ​

Sitra tukee vaalikoneiden kehittymistä rahoittamalla avoimen vaalikonealustan rakentamista. Alustan päälle voidaan rakentaa seuraavan sukupolven vaalikoneita, jotka yhdistävät erilaiset äänestäjät ja ehdokkaat keskenään aiempaa paremmin ja kehittävät vaalikoneiden käyttäjien ja tarjoajien ymmärrystä yhteiskunnassa vallitsevista erilaisista näkemyksistä.

Tavoitteena on, että vaalikoneiden julkaisijat saavat avoimeen lähdekoodiin perustuvalta alustalta valmiina tietyt vaalikoneen perustoiminnot. Näin perusmuotoisen vaalikoneen julkaisu ei enää vaadi yhtä paljon resursseja kuin aikaisemmin, jolloin pienemmätkin organisaatiot voivat tuottaa omia vaalikoneitaan.

Alustan avoimen lähdekoodin ansiosta vaalikoneiden toiminnasta tulee myös läpinäkyvää ja mahdollisten suunnitteluvirheiden löytäminen helpottuu. Kuka tahansa voi perehtyä esimerkiksi alustan suosittelualgoritmin koodiin ja kokeilla sen toimintaa omalla kotikoneellaan.

Avoimen alustan ansiosta vaalikoneiden julkaisijat voivat myös kehittää vaalikoneisiin uusia ominaisuuksia tai rakentaa koneita erilaisiin tarpeisiin tai erityyppisiin vaaleihin, kuten järjestöjen sisäisiin vaaleihin. Tätä vaalikoneiden kehitystyötä auttaa hankkeen aikana julkaistava metodologinen opas.

Näin avoin vaalikonealusta edistää vaalikoneiden kehittymistä ja monimuotoistumista sekä voi parhaassa tapauksessa kannustaa äänestäjiä vireämpään yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Ketkä ovat mukana?

Avointa vaalikonealustaa kehittää OpenVAA -niminen suomalainen yhdistys yhdessä kumppaniensa kanssa. Alustan toimivuutta testataan pilottien avulla.

Alustahankkeen rinnalla samaa tahtia kulkee Koneen Säätiön rahoittama Helsingin yliopiston tutkimushanke, jossa tutkitaan vaalikoneiden käyttötapoja sekä etenkin nuoria vaalikoneiden käyttäjiä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssin kanssa. Tutkimushankkeen tulokset ohjaavat osin myös Sitran rahoittaman vaalikonealustan kehitystyötä.

Ajankohtaista

Tästä lisälukemista.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää!

Mistä on kyse?