Avoin vaalikonealusta

Yhteiskunnallinen osallistuminen eriytyy ja äänestysinnokkuus vähenee. Avoin vaalikonealusta edistää vaalikoneiden kehittymistä ja monimuotoistumista sekä voi parhaassa tapauksessa kannustaa äänestäjiä vireämpään yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Mistä on kyse?

Yhteiskunnallinen osallistuminen eriytyy ja äänestysinnokkuus vähenee. Siksi on kehitettävä työkaluja, jotka innostavat osallistumaan ja vaikuttamaan itselle merkityksellisiin asioihin.

Vaalikoneista on tullut tärkeä osa suomalaisten äänestäjien valmistautumista vaaleihin. Niillä on tutkitusti vaikutusta äänestysvalintoihin. Samaan aikaan vaalikonetutkimuksessa on osoitettu, että monien vaalikoneiden toteutuksessa haksahdetaan virheisiin, jotka saattavat vinouttaa koneiden antamia ehdokas- tai puoluesuosituksia. Siksi vaalikoneiden suunnitteluun tarvitaan enemmän avoimuutta.

Tällä hetkellä suomalaisten vaalikoneiden kehittymistä hidastaa myös se, että niiden kehittäminen vaatii moninaista osaamista. Sen vuoksi esimerkiksi monilla järjestöillä ei ole mahdollisuutta rakentaa omaa vaalikonettaan.

Sitran tuella kehitettävä avoin ja läpinäkyvä vaalikonealusta tarjoaa mahdollisuuden keksiä vaalikoneet uudelleen. Uskomme, että alusta houkuttelee vaalikonejulkaisijoita kehittämään moninaisempia vaalikoneita, jotka tarjoavat erilaisia käyttötapoja ja näkökulmia.

Myöhemmässä vaiheessa alustan päälle on mahdollista rakentaa myös muita uusia kansalaisosallistumisen työkaluja.

Mitä teemme?

Tavoitteenamme on parantaa ihmisten toimijuutta ja autonomiaa digitaalisella aikakaudella, ja monipuolistaa näin paitsi osallistumisen mahdollisuuksia myös demokratian monimuotoisuutta ylipäätään. ​

Sitra tukee vaalikoneiden kehittymistä rahoittamalla avoimen vaalikonealustan rakentamista. Alustan päälle voidaan rakentaa seuraavan sukupolven vaalikoneita, jotka yhdistävät erilaiset äänestäjät ja ehdokkaat keskenään aiempaa paremmin ja kehittävät vaalikoneiden käyttäjien ja tarjoajien ymmärrystä yhteiskunnassa vallitsevista erilaisista näkemyksistä.

Tavoitteena on, että vaalikoneiden julkaisijat saavat avoimeen lähdekoodiin perustuvalta alustalta valmiina tietyt vaalikoneen perustoiminnot. Näin perusmuotoisen vaalikoneen julkaisu ei enää vaadi yhtä paljon resursseja kuin aikaisemmin, jolloin pienemmätkin organisaatiot voivat tuottaa omia vaalikoneitaan.

Alustan avoimen lähdekoodin ansiosta vaalikoneiden toiminnasta tulee myös läpinäkyvää ja mahdollisten suunnitteluvirheiden löytäminen helpottuu. Kuka tahansa voi perehtyä esimerkiksi alustan suosittelualgoritmin koodiin ja kokeilla sen toimintaa omalla kotikoneellaan.

Avoimen alustan ansiosta vaalikoneiden julkaisijat voivat myös kehittää vaalikoneisiin uusia ominaisuuksia tai rakentaa koneita erilaisiin tarpeisiin tai erityyppisiin vaaleihin, kuten järjestöjen sisäisiin vaaleihin. Tätä vaalikoneiden kehitystyötä auttaa hankkeen aikana julkaistava metodologinen opas.

Näin avoin vaalikonealusta edistää vaalikoneiden kehittymistä ja monimuotoistumista sekä voi parhaassa tapauksessa kannustaa äänestäjiä vireämpään yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Ketkä ovat mukana?

Avointa vaalikonealustaa kehittää OpenVAA -niminen suomalainen yhdistys yhdessä kumppaniensa kanssa. Alustan toimivuutta testataan pilottien avulla.

Alustahankkeen rinnalla samaa tahtia kulkee Koneen Säätiön rahoittama Helsingin yliopiston tutkimushanke, jossa tutkitaan vaalikoneiden käyttötapoja sekä etenkin nuoria vaalikoneiden käyttäjiä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssin kanssa. Tutkimushankkeen tulokset ohjaavat osin myös Sitran rahoittaman vaalikonealustan kehitystyötä.

Missä mennään?

Vuonna 2023 hankkeessa keskityttiin pitkälti taustaselvitysten tekemiseen. Niissä haastateltiin laajalti sidosryhmiä aina tutkijoista ja vaalikonevalmistajista puolueisiin ja ehdokkaisiin, kerättiin äänestäjien palautteita Helsingin Sanomien ja Ylen eduskuntavaalien vaalikoneista sekä vertailtiin kansainvälisiä vaalijärjestelmiä. Tuloksena syntyi pitkä lista suosituksia vaalikonealustan ja vaalikoneiden kehitykseen.

Alustan rakentamiseen saatiin loppuvuodesta mukaan 9-henkinen opiskelijaryhmä Aallon sovelluskehityskurssilta, joka työstää erityisesti ehdokkaille näkyvää osaa vaalikonealustasta tämän vuoden huhtikuuhun asti.

Vuonna 2024 merkittävin tapahtuma alustan kannalta ovat europarlamenttivaalit, joihin alustan avulla rakennetaan yhdessä Allianssin ja YouthVAA-tutkimushankkeen kanssa nuorille ensiäänestäjille suunnattu vaalikone, jonka suunnitteluun myös nuoret itse ovat osallistuneet.

Vuoden 2024 Eurovaalien jälkeen alustan kehitystä jatketaan entisestään ja neuvottelut seuraavista käyttökohteista ovat jo käynnissä.

Ajankohtaista

Tästä lisälukemista.

Puheenvuoro

Sivistyksen merkitys kasvaa, kun yhteiskuntamme digitalisoituu 

Tarmo Toikkanen ja Rosa-Maria Mäkelä
Kommentti

Kaipaatko muutosta someesi? Nämä 4 asiaa muuttuvat

Kalle Järvenpää ja Veikko Isotalo
Haastattelu

Hehän ovat kuin kaksi marjaa – Voisiko vaalikone auttaa?

Käsi pitelee puhelinta, jossa ruudulla Postimuseon verkkosivun tiedote "Keskusteluja digiarjesta museokeskus Vapriikissa".
Poiminnat

Sitra ja Postimuseo kannustavat kansalaisia keskustelemaan digiarjesta

Haastattelu

6 kysymystä vaalien supervuodesta: Pärjääkö demokratia myös tekoälyn aikakaudella?

uutiset

Nuoret aikuiset epäröivät yhteiskunnallista osallistumista – halukkuutta on, mutta uskallusta puuttuu

Ilmiö

Kuka päättää yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulevaisuudesta?

uutiset

”Mitä kärjekkäämpi keskusteluilmapiiri, sitä helpompi meitä on repiä kauemmaksi toisistamme”

Puheenvuoro

Onko teknologian tulevaisuus vain aikuisten asia?

Käsiä jotka pitävät puhelimia, joista valuu dataa.
uutiset

Sitra palkitsi kolme ideaa, joiden avulla ihmiset hyötyvät datastaan itse

Monimuotoinen keskustelu, ihmisiä ja puhekuplia.
artikkelit

Maahanmuuttaja­taustaisten toimittajien mentorointi monipuolistaa journalismia ja tukee demokratiaa

Hannu-Pekka Ikäheimo ja Jukka Vahti
Puheenvuoro

Paljonko maksaa minuutti demokratiaa?

Kuvituskuva, ihmiset tuovat oman datansa samaan laatikkoon.
uutiset

Osallistu ideakilpailuun: Voisiko yhteisösi valjastaa datan demokratian tueksi?

Poiminnat

Kotimainen Sinuna tarjoaa turvallisen kirjautumisen useisiin palveluihin

Kommentti

Voiko valtioiden huippukokous tervehdyttää demokratiaa? – tärpit alkaviin keskusteluihin

Eri todellisuudet, joista kurkistamme tuleviin vaaleihin. Kuvituskuva.
artikkelit

Vaalitulosta on yhä vaikeampi ennustaa, koska mediaympäristö on pirstaloituneempi kuin koskaan

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää!

ihmiset
Kirsi Hantula
Johtava asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia
ihmiset
Jukka Vahti
Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?