Finlands donutekonomi

Avslutat projekt 5/2021–6/2022

I projektet prövade man om man med hjälp av donutekonomimodellen kan bygga upp en hållbar ekonomi för finländarnas och landskapens användning.

Vad handlar det om?

Donutekonomi är en vision om en ekonomi där gränserna för planetens ekologiska bärkraft har kombinerats med FN:s mål för social hållbarhet. En ekonomi som respekterar dessa gränser tar hand om både människor och miljö.

Donutekonomin har utvecklats av forskaren Kate Raworth i sin bok Donutekonomi: sju principer för en framtida ekonomi.

I projektet Finlands donutekonomi, som finansierades av Sitra, ordnades sammanlagt fyra workshopar och en finskspråkig verktygslåda för donutekonomi sammanställdes som i synnerhet kan utnyttjas av kommunerna och regionerna.

Vad åstadkom vi?

Projektets inledande workshop ordnades som en del av Jyväskylä kulturfestival den 8 juli 2021. På plats på evenemanget fanns också donutekonomins utvecklare Kate Raworth. Sammanlagt nådde man över 800 intresserade via evenemangen och workshoparna.

De som deltog i workshoparna inom projektet upplevde donutekonomin som en åskådlig, pedagogiskt nyttig och inspirerande modell. Beslutsfattare i kommunerna var intresserade av donutekonomin, men de ansåg att modellen var teoretisk och att det var svårt att genomföra den i praktiken. Deltagarna efterlyste i synnerhet mer information och konkreta exempel på praktiska tillämpningar av donutmodellen samt tillförlitliga mätare. Modellen i sig ansågs dock vara intuitiv och målen goda.

Nätverk som främjar donutekonomin behövs som stöd för det fortsatta arbetet. Det behövs också mer utbildning i donutekonomi och olika möten för att bilda grupper. Ett avgörande hinder för förändring är också att attityderna förändras; man känner i princip till alla åtgärder och mätare, man måste bara våga genomföra dem.

Verktygslådan som utvecklats inom projektet (på finska) riktar sig till kommunala tjänsteinnehavare, beslutsfattare, utvecklingsorganisationer och alla som är intresserade av ekologiskt och socialt hållbar utveckling i kommunerna och regionerna.

Verktygslådan innehåller information om donutekonomi, stegvisa instruktioner för att analysera nuläget för hållbar utveckling enligt Birkalands modell, workshopsmallar, mätare för donutekonomi samt andra praktiska verktyg för lokal tillämpning av donutekonomi.
Vid Jyväskylä universitet kommer verktygslådan att användas för pedagogiska ändamål. Den utnyttjas också i företagsverksamheten i andelslaget Jälleenrakentajat.

Vem var med?

Projektet som leddes av JYU.Wisdom finansierades av Sitra och samarbetspartner var Jyväskylä stad och Birkalands förbund.

Vad handlar det om?