Försök med Polis-plattformen

Även om digitaliseringen har revolutionerat världen, har vi sett få innovationer på demokratins område. Smidiga och digitala sätt att delta i och påverka beslutsfattandet intresserar dock finländarna. Vi följer hur sätten för digitalt deltagande utvecklas och genomför djärva försök med att införa demokratiska innovationer i Finland.

Vad handlar det om?

De senaste decennierna har digitaliseringen och sociala medier förknippats med ett starkt löfte om demokrati. Man tänkte att internet skulle underlätta tillgången till information och utbytet av idéer på ett sätt som även skulle revolutionera deltagande i samhällsdebatten och beslutsfattandet. 

Den senaste tiden har man dock sett att omvälvningen i mediemiljön rentav hotar grunderna för demokratin. Samhällsdebatten i sociala medier är ofta polariserande, delvis eftersom sociala medieplattformars funktionslogik uttryckligen har gynnat skarpa åsikter. 

Även om digitaliseringen har revolutionerat världen i övrigt, har vi sett få innovationer på demokratins område. Sitras enkätundersökning visar dock att finländarna är intresserade av smidiga, anonyma och digitala sätt att delta i och påverka beslutsfattandet. 

Polis är en webbplattform med öppen källkod som syftar till att göra det möjligt för stora grupper att delta i behandlingen av ett valt tema på ett konstruktivt sätt. I en Polis-diskussion kan deltagarna anonymt uttrycka sina åsikter om påståenden inom temat och lägga till egna påståenden i diskussionen som andra kan rösta om. 

Med hjälp av en representativ statistisk analys producerar Polis realtidsinformation om vad deltagarna är eniga om och var deras åsikter går isär. Möjligheten att påverka frågeställningen med egna ord skiljer Polis från vanliga enkätverktyg och ger deltagarna initiativrätt. 

Vad gör vi?

Sitra finansierar ett försöksprojekt som genomförs av DigiFinland och gör det möjligt att använda Polis-plattformen i Finland. DigiFinland är ett bolag med specialuppgifter som främjar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Vi finansierar och stöder dessutom försök med Polis på olika nivåer inom förvaltningen. Först testas Polis tillsammans med några välfärdsområden i försök som syftar till att öka invånarnas möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet i området. Vi ökar förståelsen för hur plattformen används och hur diskussionerna som förs på plattformen kan kopplas till det formella beslutsfattandet inom förvaltningen. 

De områden som deltar i Polis-försöket delar med sig av sina erfarenheter till andra områden i temagruppen Demokrati, som leds av Sitra, så att de välfungerande metoderna kan börja användas i större utsträckning.

Vad är på gång?

I början av 2023 får Polis-plattformen en digital infrastruktur och den viktigaste informationen översätts. Det första tekniska försöket genomförs i början av 2023 och på våren inleds försöken i välfärdsområdena. Under våren 2023 granskas möjligheterna att testa en Polis-diskussion som omfattar hela Finland.

Vem är med?

Polis har utvecklats av den icke-vinstdrivande amerikanska organisationen The Computational Democracy Project. Sitra introducerar Polis i Finland i samarbete med DigiFinland, som ansvarar för det tekniska genomförandet och tjänstefieringen.

Kontakta oss

personer
Joonas Leppänen
Ledande Expert, Nya sätt att påverka
personer
Sanna-Kaisa Saloranta
Projektkoordinator, Nya sätt att påverka

Vad handlar det om?