Informationens inverkan på välbefinnande och demokrati

Vår omgivning förändras och digitaliseras i rasande fart. Hur kan omvälvningen i informationsmiljön inverka på människornas välbefinnande och delaktighet?


Vad handlar det om?

Vi börjar bara förstå vilken inverkan vår alltmer digitaliserade vardag har på människorna och samhället. Informationsöverbelastning och de effekter som ökar illamåendet orsakat av digitala enheter och applikationer har lyfts fram i olika undersökningar. Å andra sidan innebär teknik också möjligheter och därför bör man inte granska ämnet enbart via hotbilder

Hur inverkar omvälvningen av informationsmiljön egentligen på människornas välbefinnande och delaktighet?  Det förekommer särskilt oro för hur människogrupper i en sårbar ställning ska ha möjlighet till delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle.

I projektet undersöks förhållandet mellan information och välbefinnande och sambandet med demokratin och människors handlingskraft utreds. Vårt mål är att utveckla begreppet informationsvälbefinnande bland forskare, beslutsfattare och experter.

Vad gör vi?

Sitra finansierar ett projekt i Kompetenscentret för kultur, beteende och kommunikation (CUBE) (Cultural, Behavioral and Media Insights Centre) på Institutet för hälsa och välfärd (THL). I projektet produceras information om förhållandet mellan information och välbefinnande samt om på vilket sätt de hör samman med demokrati samt medborgarnas handlingskraft och jämlikhet.

Dessutom är målet att definiera begreppet ”informationsvälbefinnande” och utarbeta åtgärdsrekommendationer för beslutsfattare samt stödja verksamhet som främjar medborgarnas välbefinnande och delaktighet. 

Projektet genomförs i tre faser. I den första fasen definieras begreppet informationsvälbefinnande utifrån en litteraturöversikt och begreppsforskning.

I den andra fasen insamlas forskningsmaterial och definitionen av begreppet fortsätter. Begreppet testas tillsammans med intressenter. Dessutom ordnas en befolkningsenkät, i vilken medborgarperspektiv och medborgarnas erfarenheter i anslutning till informationsvälbefinnande utreds. I den sista fasen förankras begreppet bland intressenterna.

Vilka är med?

THL:s kompetenscenter för kultur, beteende och kommunikation CUBE ansvarar för genomförandet av projektet. Projektet inkluderar också aktivt intressentsamarbete.

Vad handlar det om?