Kartläggning av förändringsaktörer

Ashoka Changemaker mapping sätter finländska förändringsaktörer på en karta, letar efter kopplingar och kartlägger trender.

nyheter

Framtiden behöver människor som skapar den – Vilka är de finländska förändringsaktörerna? 

Vad är det fråga om?

I kartläggningen Finnish Changemaker Map identifierar vi finländska förändringsaktörer och kartlägger deras förbindelser såväl till varandra som organisationer som stöder dem. Målet är att förstå vilka behov förändringsaktörer har i Finland, vilka trender som kan observeras bland förändringsaktörer och hur olika aktörer kan stödja förändringsaktörer så att deras samhälleliga nytta ökar ytterligare.

Ashoka Nordic genomför kartläggningen av förändringsaktörer. Ashoka, grundat 1980, är världens största nätverk av sociala entreprenörer och förändringsaktörer.

I denna kartläggning är

En förändringsaktör en person eller ett projekt som har identifierat en utmaning i samhället, utvecklat en lösning och samlat en grupp för att lösa problemet i praktiken.

I kartläggningen söker vi:

  1. Sociala entreprenörer och förändringsaktörer. En social entreprenör eller förändringsaktör är en person som grundat ett företag eller en organisation som har till uppgift att lösa ett problem i samhället på ett innovativt eller företagsamt sätt. En social entreprenör eller förändringsaktör inspirerar och kopplar in även andra i förändringen.
  2. Unga förändringsaktörer. En 16–25 år gammal förändringsaktör har trots sin unga ålder identifierat en samhällelig utmaning och skridit till verket. En ung förändringsaktör engagerar även andra personer i gemenskapen i förändringen.
  3. Förändringsaktörinitiativ och -nätverk. Ett initiativ eller nätverk kan vara till exempel ett projekt mellan två eller flera organisationer, där det primära målet är ett samhälleligt och socialt genomslag.

Hur kan man delta?

Kartläggningen baserar sig på en s.k. snöbollseffekt, där de som deltar i enkäten och intervjun rekommenderar följande deltagare. Ashoka väljer de förändringsaktörer som bjuds in till kartläggningen utifrån kriterierna. Känner du en finländsk förändringsaktör? Tipsa oss om den antingen i sociala medier med hashtaggen  #ChangemakerMap #FinnishChangemakers eller genom att skicka e-post (på svenska, finska eller engelska) till nordic@ashoka.org.

Tidtabell

10-11/2020
ENKÄT
Vilka är finländska förändringsaktörer?

Kartläggningen inleds med en enkät där vi söker förändringsaktörer och deras kopplingar. Vi kartlägger även aktuella trender och saker som väcker funderingar. Vi använder den s.k. snöbollsmetoden för att hitta respondenter till enkäten. Enligt metoden föreslår förändringsaktörerna själva deltagare till enkäten. Därmed beskriver kartläggningen ekosystemets verkliga situation och nätverkets genuina förbindelser.

10-11/2020
INTERVJUER
Vad funderar ni över nu?

Vi intervjuar 50 personer bland dem som svarar i enkäten lite djupare. I intervjuerna preciserar vi bilden över rådande trender samt eventuella utvecklingsvägar. Vi fördjupar oss också i ekosystemets utmaningar.

03/2021
RESULTAT
Karta, trender, rekommendationer: hur kopplas förändringsaktörerna till varandra? Hur kan arbetets effekt ytterligare förbättras?

Vi publicerar utifrån enkäten och intervjuerna en digital karta som samlar finländska förändringsaktörer, organisationer som driver en samhällelig förändring och kopplingar mellan dem. Samtidigt ger vi ut som resultat av kartläggningen sammanställda trender och rekommendationer för att stärka fältet.

03-04/2021
EVENEMANG
Hur går vi vidare?

Under våren 2021 ordnar vi diskussioner där det är möjligt att fördjupa sig i kartläggningens resultat och rekommendationer.

Vilka deltar?

Kartläggningen av förändringsaktörer är ett gemensamt projekt mellan Ashoka och Sitra och som understöds av Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse.

Ashoka, grundat 1980, är världens största nätverk av sociala entreprenörer och förändringsaktörer som har understött över 3 500 samhälleliga innovationer i 93 länder. Ashoka söker förändringsaktörer som permanent förändrar samhällets system och kopplar dessa förändringsaktörer till experter och finansiärer genom Ashoka Fellowship-nätverket.

Ashoka väljer till sitt nätverk förändringsaktörer vars mål är att genomföra en förändring på systemnivån. I stället för att bygga en ny skola eller ett sjukhus vill Ashokas Fellows förändra hela undervisningssystemet eller hälsovården. Till exempel har Ashoka Fellow Kailash Satyarthi lyckats med att skydda över 83 000 barns rättigheter i 144 länder. I stor utsträckning tack vare Satyarthis aktivism ingick Internationella arbetsorganisationen Ilos konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete nr 182 som nu styr regeringars åtgärder runt om i världen. Under 2014 fick Satyarthi Nobels fredspris för sitt arbete.

Ashoka satsar även starkt på att stödja morgondagens förändringsaktörer. Redan nu har Ashoka understött globalt över 40 000 unga förändringsaktörer (Ashoka Young Changemakers). Till Ashokas nätverk Changemaker Schools hör över 1 100 skolor från lågstadier till gymnasier, där det centrala är att införa empati, samarbete och teamarbete, värdebaserat ledarskap och problemlösning i undervisningens innehåll.

Kontakta oss

personer
Hannele Laaksolahti
Ledande Expert, Sitra
personer
Kalle Nieminen
Direktör, Framsyn och utbildning
personer
Lisbeth Strömberg
Projektkoordinator, Sitra

Vad handlar det om?