Muutoksentekijöiden kartoitus

Ashoka Changemaker mapping nostaa suomalaiset muutoksentekijät kartalle, etsii yhteyksiä ja kartoittaa trendejä.

Mistä on kyse?

Finnish Changemaker Map -kartoituksessa tunnistamme suomalaisia muutoksentekijöitä ja kartoitamme heidän yhteyksiään sekä toisiinsa, että heitä tukeviin organisaatioihin. Tavoitteena on ymmärtää mitä tarpeita muutoksentekijöillä Suomessa on, mitä trendejä muutoksentekijöiden keskuudessa on havaittavissa ja miten eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä, jotta heidän yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kasvaa entisestään.

Kartoitus suomalaisista muutoksentekijöistä tehdään yhdessä Ashokan kanssa. Ashoka on 1980 perustettu maailman laajin yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkosto.

Tässä hankkeessa määrittelemme muutoksentekijän näin:

Muutoksentekijä on henkilö tai hanke, joka on tunnistanut yhteiskunnallisen haasteen, kehittänyt ratkaisun ja koonnut porukan ratkaisemaan ongelmaa käytännössä.

Kartoituksessa etsimme:

  1. Yhteiskunnallisia yrittäjiä ja muutoksentekijöitä. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä on henkilö, joka on laittanut pystyyn yrityksen tai organisaation, jonka tehtävänä on ratkoa yhteiskunnallista ongelmaa innovatiivisella ja yrittäjähenkisellä tavalla. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä innostaa ja kytkee muitakin muutokseen.
  2. Nuoria muutoksentekijöitä. 16–25 vuotias nuori muutoksentekijä on nuoresta iästään huolimatta tunnistanut yhteiskunnallisen haasteen ja tarttunut toimeen. Nuori muutoksentekijä sitouttaa innostuksellaan muutakin yhteisöään mukaan muutokseen.
  3. Muutoksentekijä-aloitteita ja -verkostoja. Aloite tai verkosto voi olla esimerkiksi kahden tai useamman organisaation yhteistoiminnallinen hanke, jonka ykköstavoitteena on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttavuus.

Miten mukaan?

Kartoitus perustuu ns. lumipallo-metodiin, jossa kyselyyn ja haastatteluun osallistuneet suosittelevat seuraavaa osallistujaa. Kartoitukseen osallistujille on kriteerit, joiden perusteella Ashoka valitsee mukaan kutsuttavat. Tunnetko suomalaisen muutoksentekijän? Vinkkaa siitä meille joko sosiaalisessa mediassa hashtagilla  #ChangemakerMap #FinnishChangemakers tai lähettämällä sähköpostia (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) osoitteeseen nordic@ashoka.org.

Tunnetko muutoksentekijän?

Kriteerit

Vakiintuneisuus
Mukaan kutsutaan organisaatioita ja hankkeita, joiden toiminta on vakiintunutta, ja jotka ovat toimineet aiheen parissa ainakin vuoden ajan. *

Yhteiskunnallinen tavoite
Kehitetty ratkaisu yhdistää innovatiivisen idean yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Yhdessä tekeminen
Muutoksentekijä on koonnut yhteen tiimin tai porukan, joka ratkoo haastetta yhdessä (esim. yhteistyökumppaneita, rahoittajia, vapaaehtoisia ym.)

Skaalaus ja avoimuus
Muutoksentekijä jakaa mieluusti ideaansa muillekin sekä on valmis skaalaamaan ratkaisua kiihdyttääkseen vaikuttavuutta.

Yhteistyö
Muutoksentekijä on avoin yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa.

*Nuorten muutoksentekijöiden ja aloitteiden/verkostojen kohdalla tätä kriteeriä sovelletaan hieman eri tavalla.

 

 

Tunnetko suomalaisen muutoksentekijän?
Vinkkaa joko sosiaalisessa mediassa hashtageilla #ChangemakerMap #FinnishChangemakers tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nordic@ashoka.org.

Aikataulu

10-11/2020
KYSELY
Ketkä ovat suomalaisia muutoksentekijöitä?

Kartoitus alkaa kyselyllä, jossa etsimme muutoksentekijöitä ja heidän kytköksiään. Kartoitamme myös pinnalla olevia trendejä sekä mieltä askarruttavia asioita. Käytämme kyselyn vastaajien löytämiseen ns. lumipallo-metodia, jossa muutoksentekijät itse ehdottavat seuraavia kyselyyn osallistujia. Näin kartoitus kuvaa ekosysteemin todellista tilaa ja verkoston aitoja yhteyksiä.

10-11/2020
HAASTATTELUT
Mikä mietityttää nyt?

Haastattelemme kyselyn tekijöistä noin 50 hieman syvällisemmin. Haastatteluissa tarkennamme kuvaa vallalla olevista trendeistä sekä mahdollisista kehityspoluista. Kaivaudumme myös ekosysteemin haasteisiin.

01/2021
TULOKSET
Kartta, trendit, suositukset: miten muutoksentekijät yhdistyvät toisiinsa? Miten työn vaikuttavuus paranisi entisestään?

Julkaisemme kyselyn ja haastattelujen pohjalta digitaalisen kartan, joka kokoaa yhteen suomalaisia muutoksentekijöitä, yhteiskunnallista muutosta ajavia organisaatioita sekä heidän yhteyksiään. Samalla julkaisemme kartoituksen tuloksena kootut trendit sekä suosituksia kentän vahvistamiseksi.

02-04/2021
TILAISUUDET
Miten tästä eteenpäin?

Keväällä 2021 järjestämme keskustelutilaisuuksia, joissa kartoituksen tuloksiin ja suosituksiin on mahdollista pureutua syvemmin.

Kenen kanssa?

Muutoksentekijöiden kartoitus on Ashokan ja Sitran yhteishanke, jota tukee Louise & Göran Ehrnroothin säätiö.

Ashoka on vuonna 1980 perustettu maailman laajin yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkosto, joka on tukenut yli 3500 yhteiskunnallista innovaatiota 93 maassa. Ashoka etsii muutoksentekijöitä, jotka muuttavat yhteiskunnan järjestelmiä pysyvästi ja yhdistää nämä muutoksentekijät asiantuntijoihin ja rahoittajiin Ashoka Fellowship -verkoston kautta.

Ashoka valitsee verkostoonsa muutoksentekijöitä, jotka tähtäävät systeemitason muutokseen. Sen sijaan, että he rakentaisivat uuden koulun tai sairaalan Ashokan Fellowt haluavat muuttaa koko opetusjärjestelmän tai terveydenhuollon. Esimerkiksi Ashoka Fellow Kailash Satyarthi on onnistunut suojelemaan yli 83 000 lapsen oikeuksia 144 maassa. Suurelta osin Satyarthin aktivismin seurauksena Kansainvälinen työjärjestö ILO solmi 182. yleissopimuksen lapsityön pahimpien muotojen kieltämisestä, joka ohjaa nyt hallitusten toimia ympäri maailmaa. Vuonna 2014 Satyarthi sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään.

Ashoka panostaa myös vahvasti huomisen muutoksentekijöiden tukemiseen. Jo nyt Ashoka on tukenut yli 40 000 nuorta muutoksentekijää (Ashoka Young Changemakers) maailmanlaajuisesti. Ashokan Changemaker Schools verkostoon kuuluu yli 1 100 koulua ala-asteista lukioihin, joissa keskeistä on empatian, yhteistyön ja tiimityöskentelyn, arvopohjaisen johtamisen ja ongelmaratkaisun tuominen opetuksen sisältöön.

Ota yhteyttä

...ja kysy lisää!

Mistä on kyse?