Kolneutralt Sitra

Sitras kontorslokal är nu kolneutralt, med hjälp av fyndiga lösningar.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 12/2015 – 12/2016

Finland blomstrar i framtiden som föregångare inom hållbar välfärd. Därför ville vi göra vår egen organisation kolneutralt och uppmuntra också andra finska företag att visa exempel. Vi utmanade hela organisationen med i förändringen av praxis. Vår strävan var att uppnå kolneutralitet så, att den behövliga kompensationen för koldioxidutsläpp är möjligast liten.

Vad har man fått till stånd?

Sitras kontorslokal och de anställdas affärsresor har varit kolneutrala sen 2016. Under projektets gång har vi reducerat vårt koldioxidutsläpp och reviderat våra interna rutiner, till exempel kontorets energiförbrukning, de evenemang som Sitra ordnar och de anställdas resor.

Och eftersom allas gärningar räknas, har vi försökt handleda hela personalen att leva kolsnålare genom att uppmuntra till materialeffektivitet, nyttomotion och att spara energi. Till exempel under energisparveckan belönade vi för att använda trapporna istället för hissen.

Sitra finansierar sin verksamhet med avkastningen från sina investeringar och därför är det viktigt för oss att vi också investerar på ett hållbart sätt. Majoriteten av Sitras investeringar görs i investeringsfonder. Sitra har jobbat med att utveckla hållbar investeringsverksamhet och blev därför 2013 medlem i UNPRI-nätverket. Vi uppmuntrar också i fortsättningen fonderna att mäta och rapportera investeringsportföljernas koldioxidutsläpp.

Energiförbrukningen i fastigheten

Sitra är hyresgäst i en byggnad som ägs av Varma och har inget eget el- eller fjärrvärmekontrakt. På Sitras initiativ installerades solpaneler på byggnadens tak i juni 2016, vilket reducerade behovet av inköpt el i hela fastigheten. Annars är energin som fastigheten konsumerar inte grön. Den energi som Sitra konsumerar har gjorts kolneutralt genom att skaffa motsvarande mängd vindkrafts-certifikat och biogasbaserad fjärrvärme.

Resor

Sitras verksamhet orsakar förhållandevis mycket utlandsresor. Sitra kompenserar utsläppen från alla sina affärsflyg och andra affärsresor

För affärsresor till den närmaste omgivningen har vi, istället för taxi eller egen bil, uppmuntrat de anställda att använda stadscyklar, Sitras egna ärendecyklar och elcykel, kollektivtrafik eller hyrd elbil.

Vi har uppmuntrat de anställda att minska på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen och istället distansjobba. Vi har vidareutvecklat utrustningar och praxis för fjärråtkomst och gjort det möjligt att mycket flexibelt jobba distans och delta i möten och tillställningar via fjärråtkomst.

Dessutom har vi uppmuntrat de anställda att cykla till jobbet och delta i kilometertävlingen. Under hösten 2016 belönade vi de anställdas aktivitet genom att bjuda på cykelservice.

Evenemang

Sitra ordnar mycket möten och tillställningar med servering för deltagarna. Majoriteten av dessa ordnar vi i vår egen kontorslokal och färre annanstans. Vi anser att lokalens ägare ansvarar för möteslokalens och deltagarnas organisationer för deltagarnas resors koldioxidutsläpp. Sitra ansvarar alltså för serveringen.

Vi har strävat till en kolsnål servering och bland annat prövat helt köttfritt mat på flera tillställningar. Organisatörerna har bekantgjorts med bästa praxis för att reducera koldioxidutsläpp. Inga redskap att mäta koldioxidutsläpp som förorsakas av serveringen finns ännu tillgänglig, så vi har tillsvidare lämnat serveringen utan kompensation.

Vem hjälpte oss?

Stora förändringar görs alltid gemensamt. Sitra har varit med i WWF:s Green Office miljöledningssystem sedan 2010. Vi mäter våra kolutsläpp i enlighet med det officiella växthusgas(GHG)-protokollet. Utöver de obligatoriska elementen inkluderar vi i beräkningen även avfall, anskaffningar gällande papper, kontorsmöbler och -maskiner samt affärsresor.

Av Helen Oy har vi köpt vindkrafts-certifikat och biogasbaserad fjärrvärme. Vår hyresvärd Varma har minskat på inköp av el genom att installera solpaneler på fastighetens tak. Också Sitras anställda har gjort sin bit, jobbat mera distans och minskat på affärsresor.

Vi utnyttjar WWF:s klimaträknare för att mäta vårt koldioxidutsläpp. Vi kompenserar vårt koldioxidutsläpp via Nordic Offset Oy. För åren 2016–2018 har Sitra valt att kompensera via ett Gold Standard -certifierat projekt för tillverkning av träsnåla spisar i Uganda.

Vad följer härnäst?

Vi satsar också i fortsättningen på att minska Sitras koldioxidutsläpp. Vi mäter verksamhetens utsläpp och kompenserar de utsläpp vi inte kan undvika.

KONTAKTA OSS

personer
Peter Bergström
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Sakari Heinonen
Expert, IT och digitala tjänster
personer
Marina Nordström
Projektkoordinator, Finans och administration

Vad handlar det om?