Hiilineutraali Sitra

Sitran toimisto on nyt hiilineutraali kekseliäiden ratkaisujen ansiosta.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 12/2015 – 12/2016

Suomi menestyy tulevaisuudessa kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Siksi halusimme muuttaa oman organisaatiomme hiilineutraaliksi ja kannustaa suomalaisyrityksiä näyttämään esimerkkiä. Haastoimme koko organisaatiomme mukaan muuttamaan toimintatapojaan. Halusimme saavuttaa hiilineutraaliuden niin, että mahdollisimman pieni osuus kasvihuonekaasupäästöistä joudutaan kompensoimaan.

Mitä saatiin aikaan?

Sitran toimisto ja liikematkat ovat olleet hiilineutraalit vuodesta 2016 alkaen, jolloin Sitra sai vähennettyä toimiston ja liikematkustamisen päästöjä 45 % edellisvuodesta. Olemme pienentäneet omaa hiilijalanjälkeämme ja tarkastelleet toimintatapojamme, kuten esimerkiksi toimiston energiankulutusta, järjestämiämme tilaisuuksia ja työntekijöidemme matkustamista.

Koska jokaisen teoilla on väliä, olemme opastaneet koko henkilöstöämme entistä vähähiilisempiin elämäntapoihin ja kannustaneet materiaalitehokkuuteen, energian säästöön ja hyötyliikkumiseen. Esimerkiksi energiansäästöviikon aikana palkitsimme portaiden käyttämisestä hissin sijaan.

Sitra rahoittaa toimintansa sijoitusten tuotoilla, ja siksi meille on tärkeää, että toimimme myös sijoittajana vastuullisesti. Valtaosa Sitran sijoituksista kohdistuu rahastoihin. Olemme kehittäneet vastuullista sijoitustoimintaa ja liittyneet vuonna 2013 tätä edistävän UNPRI-verkoston jäseneksi. Teemme jatkossakin työtä sen eteen, että rahastot mittaisivat ja raportoisivat salkkujensa hiilidioksidipäästöt.

Kiinteistön käyttämä energia

Sitra on vuokralaisena Varman omistamassa kiinteistössä, eikä Sitralla ole omaa sähkö- tai kaukolämpösopimusta. Kiinteistön katolle asennettiin kesäkuussa 2016 ehdotuksestamme aurinkopaneelit, jotka pienentävät kiinteistön ostosähkön määrää. Muuten kiinteistön käyttämä energia ei ole vihreää. Sitran käyttämän energian osalta hiilipäästöt on kuitenkin saatu nollattua hankkimalla kulutusta vastaava määrä sähkön tuulisertifikaatteja ja biokaasulla tuotettua kaukolämpöä.

Matkustus

Sitran toiminnan luonteen takia ulkomaanmatkoja tehdään organisaatiossamme kohtuullisen paljon. Kompensoimme liikelennoista ja muusta liikematkustamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt.

Lähiseudun liikematkoihin olemme kannustaneet työntekijöitämme käyttämään taksin tai oman auton sijaan kaupunkifillaria, Sitran omia asiointipyöriä ja sähköpyörää sekä joukkoliikennettä tai vuokrattua sähköautoa.

Kodin ja työpaikan välistä liikennettä olemme kannustaneet vähentämään etätyöskentelyn avulla. Olemme kehittäneet etäosallistumisen välineistöä ja käytäntöjä, jotta joustava etätyö sekä etäosallistuminen kokouksiin ja tapaamisiin olisivat mahdollisia.

Olemme myös rohkaisseet työntekijöitämme käyttämään polkupyörää ja osallistumaan Kilometrikisaan. Syksyllä 2016 palkitsimme aktiivista liikkumista tarjoamalla työntekijöillemme polkupyörien vuosihuollon.

Tapahtumat

Sitra järjestää paljon kokouksia, tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa on tarjoilua osallistujille. Valtaosa niistä järjestetään oman toimistomme kokoustiloissa. Olemme linjanneet, että tapahtumatilan hiilidioksidipäästöt ovat tilan omistajan vastuulla ja osallistujien matkat niiden organisaatioiden vastuulla. Sitran omalle vastuulle jäävät tarjoilut.

Olemme panostaneet tarjoilujen vähähiilisyyteen muun muassa jättämällä lihan pois. Tapahtumien järjestäjiä on myös perehdytetty parhaimpiin käytäntöihin hiilipäästöjen vähentämiseksi. Tarjoilujen hiilipäästöjen mittaamiseen ei toistaiseksi ole välineitä, joten olemme jättäneet nämä kompensoinnin ulkopuolelle.

Kuka auttoi maaliin?

Isot muutokset tehdään aina yhdessä. Sitra on ollut mukana WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmässä vuodesta 2010. Mittaamme hiilipäästömme virallisen kasvihuonekaasu(GHG)-protokollan mukaisesti. Pakollisten osien lisäksi olemme sisällyttäneet laskentaan myös jätteet, hankinnoista paperit, toimistokalusteet ja -laitteet sekä liikematkat.

Olemme hankkineet Helen Oy:ltä tuulisertifikaatteja ja biokaasulla tuotettua kaukolämpöä. Kiinteistömme omistaja Varma on vähentänyt ostosähkön tarvetta katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla. Myös sitralaiset ovat kantaneet kortensa kekoon, lisänneet etätyötä ja vähentäneet hiilipäästöjä aiheuttavaa matkustamista.

Hyödynnämme ilmastolaskuria aiheuttamiemme päästöjen mittaamiseen ja kompensoimme aiheuttamamme päästöt. Jäljelle jääneet päästöt olemme kompensoineet Nordic Offset Oy:n kautta. Vuosiksi 2016–2018 valitsimme kompensoinnin kohteeksi Gold Standard -sertifioitujen puuta säästävien liesien valmistuksen Ugandassa.

Mitä seuraavaksi?

Panostamme Sitran hiilijalanjäljen pienentämiseen jatkossakin. Mittaamme toimintamme aiheuttamia päästöjä ja kompensoimme ne päästöt, joita emme pysty välttämään.

AJANKOHTAISTA

Kaikenlaista kiinnostavaa tämän projektin tiimoilta

Poiminnat

Helen: Sitra valitsi uusiutuvan kaukolämmön

Poiminnat

Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

kysymys: pysyyhän kaikki mukana
artikkelit

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

uutiset

Sitra siirtyy aurinkoenergiaan

kysymys: pysyyhän kaikki mukana
artikkelit

Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Podcast

Onko ihmiskunnasta hillitsemään ilmastonmuutosta?

Poiminnat

Helen: Sitra valitsi uusiutuvan kaukolämmön

Poiminnat

Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

uutiset

Sitra siirtyy aurinkoenergiaan

archived

Kasvun rajoja ei voida ylittää

Poiminnat

CDP Investor Research on chemical companies

Poiminnat

James Magness: CDP Investor Research on chemicals

Poiminnat

Kari Kankaanpää: Managing Climate Risks

Poiminnat

CDP Investor Research on electricity utilities

Poiminnat

Olivier Rousseau: FRR and portfolio decarbonisation

Poiminnat

Emma Henningsson: The Portfolio Decarbonisation Coalition (CDP)

archived

Miten kotoudumme tulevaisuuteen?

artikkelit

Tekemisen meininkiä kestävään kehitykseen

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Peter Bergström
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Sakari Heinonen
Asiantuntija, IT ja digitaaliset palvelut
ihmiset
Marina Nordström
Projektikoordinaattori, Talous- ja hallintopalvelut

Mistä on kyse?