Kolrisk och klimatrisk

Klimatförändringen påverkar företagens affärsverksamhet och investeringar. Vi ville bringa klarhet i diskussionen om klimat- och kolrisker och erbjuda verktyg för bedömningen av dessa risker.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 1/2015 – 6/2016

Med klimatrisk avses de globala effekter som klimatförändringen har för företagens affärsomgivning. Bland annat väderförhållandena och den stigande havsytan har sådana direkta effekter. Och precis som i fråga om andra risker kan man förbereda sig på och skydda sig mot klimat- och kolrisker.

Det behöver skapas klarhet i diskussionen om klimat- och kolrisker. Vi vill att både företag och investerare ska börja bedöma dessa risker med avseende på såväl affärsverksamhet som investeringar. Vi utvecklade också konkreta verktyg för riskbedömningen.

Vad har man fått till stånd?

Verktyg för bedömning av kolriskerna i placeringsportföljen

År 2015 producerade vi en kolriskutredning för Helsingforsbörsen i samarbete med Climate Leadership Council (CLC), South Pole Group och Nasdaq Helsinki. Utredningen upprepades 2016. Utredningen åskådliggör hur investeringars kolintensitet kan bedömas, vilken slags information bedömningen genererar och hur den kan utnyttjas.

Det investerarverktyg som utvecklats i samband med utredningen hjälper investerare att förstå och identifiera sina investeringars klimateffekter och kolrisker. Det hjälper investerarna att bedöma om det är fråga om en investering med lönsam risk-avkastningsprofil när den internationella klimatpolitiken eventuellt skärps ytterligare i framtiden. Bekanta dig också med investerarverktygets bruksanvisning.

För investerarna har det också ordnats diskussioner som behandlat klimat- och kolriskerna och sätt att bekämpa dem. Montreal Pledge, som är avsett för investerare och som flera finländska investerare redan har undertecknat, samt FN:s Portfolio Decarbonization Coalition har också presenterats på dessa evenemang.

Hur beakta klimatrisken i affärsverksamhet

Inom ramen för projektet utvecklades ett klimatriskverktyg för företagen som baserar sig på klimatdata som insamlats av brittiska Met Office. Det hjälper företagen att identifiera och beakta klimatrisker och deras eventuella effekter för affärsverksamheten, att planera åtgärder för att undvika riskerna och att inkludera klimatrisker i företagets riskhanteringsprocess.

Inom ramen för projektet producerades också en utvärderingsram samt checklista för klimatrisker. Fortum deltog i pilotförsöket med verktygen. Ladda ner den tekniska rapporten samt bruksanvisningen.

Vem var med?

Vi genomförde kolriskutredningen i samarbete med Climate Leadership Council (CLC), South Pole Group och Nasdaq Helsinki 2015 och upprepade den 2016. I diskussionen med investerarna deltog även FN:s Portfolio Decarbonisation Group.

Klimatriskverktyget för företagen utvecklades utifrån klimatdata som insamlats av brittiska MetOffice. Fortum deltog i pilotförsöket med verktygen.

KONTAKTA OSS

personer
Janne Peljo
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?