Hiiliriski ja ilmastoriski

Ilmastonmuutos vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ja sijoituksiin. Halusimme selkiyttää keskustelua ilmasto- ja hiiliriskeistä ja tarjota työkaluja näiden riskien arviointiin.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 1/2015 – 6/2016

Ilmastoriskillä tarkoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia globaaleja vaikutuksia yritysten liiketoimintaympäristöön. Suoria vaikutuksia tuovat muun muassa sääolosuhteet ja merenpinnan nouseminen. Ja aivan kuten muihinkin riskeihin, myös ilmasto- ja hiiliriskeihin voi varautua ja niiltä voi suojautua.

Ilmasto- ja hiiliriskeistä käytävä keskustelu kaipasi selkiyttämistä. Halusimme sekä yritysten että sijoittajien havahtuvan arvioimaan näitä toimintaansa kohdistuvia riskejä niin liiketoiminnan kuin sijoitustenkin näkökulmasta. Kehitimme myös konkreettisia työkaluja riskien arviointiin.

Mitä saatiin aikaan?

Työkaluja hiiliriskien arviointiin sijoitussalkussa

Tuotimme Helsingin pörssin hiiliriski-selvityksen vuonna 2015 yhteistyössä Climate Leadership Councilin (CLC), South Pole Groupin ja Nasdaq Helsingin kanssa ja toistimme selvityksen vuonna 2016. Selvitys havainnollistaa, miten sijoitusten hiili-intensiteettiä voidaan arvioida, millaista tietoa arvioinnista syntyy ja miten sitä voi hyödyntää.

Hiiliriski-selvityksen yhteydessä kehitetty sijoittajatyökalu auttaa sijoittajia ymmärtämään ja tunnistamaan sijoitustensa ilmastovaikutuksia ja hiiliriskejä. Se auttaa sijoittajia arvioimaan, onko sijoitus riski-tuotto -profiililtaan kannattava, kun kansainvälinen ilmastopolitiikka saattaa tulevaisuudessa vielä kiristyä. Tutustu myös sijoittajatyökalun käyttöoppaaseen.

Sijoittajille on myös järjestetty keskustelutilaisuuksia, joissa on avattu ilmasto- ja hiiliriskejä ja keinoja niiden torjumiseen. Niissä on myös esitelty sijoittajille suunnattua Montreal Pledgeä, jonka moni suomalainen sijoittajakin on jo allekirjoittanut, sekä YK:n Portfolio Decarbonization Coalitionia.

Eväitä ilmastoriskin huomioimiseen liiketoiminnassa

Yrityksille kehitettiin hankkeessa brittiläisen Met Officen keräämään ilmastodataan perustuva ilmastoriski-työkalu. Se auttaa yrityksiä tunnistamaan ja huomioimaan ilmastoriskit ja niiden mahdolliset vaikutukset liiketoiminnalle, suunnittelemaan toimenpiteitä riskien välttämiseksi, ja tuomaan ilmastoriskit osaksi yrityksen riskienhallintaprosessia.

Hankkeessa tuotettiin myös ilmastoriskin arviointikehys sekä tarkistuslista. Työkalujen pilotoinnissa oli mukana Fortum. Lataa tekninen raportti sekä käyttöopas.

Kuka oli mukana?

Toteutimme hiiliriskiselvityksen yhteistyössä Climate Leadership Councilin (CLC), South Pole Groupin ja Nasdaq Helsingin kanssa vuonna 2015 ja toistimme sen vuonna 2016. Sijoittajien kanssa järjestetyissä keskusteluissa oli myös mukana YK:n Portfolio Decarbonisation Group.

Ilmastoriski-työkalu yrityksille kehitettiin brittiläisen MetOfficen keräämän ilmastodatan pohjalta. Fortum oli mukana pilotoimassa työkalua.

AJANKOHTAISTA

Uutta ja kiinnostavaa

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?