Hiilineutraaliuden rakennuspalikat yrityksille

Tulevaisuuden markkinoilla menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ensimmäisenä pystyvät hyödyntämään hiilineutraaliuden tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 1/2014 – 10/2016

Maailma on siirtymässä ennen näkemättömän nopeasti kohti vähähiilistä taloutta. Edelläkävijäyritykset luovat tätä varten tuotteita ja palveluja jo nyt myös Suomessa ja auttavat muita tulemaan askel askeleelta perässä. Muutoksen vauhti on kova, samoin kilpailu. Siksi yritysten on tärkeää ymmärtää, mitä hiilineutraalius tarkoittaa niiden kannalta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen kokonaisvaltaista muuntumista. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii sitoutumista hiilineutraaliuden tavoitteluun läpi koko yrityksen ja toiminnan systemaattista, jatkuvaa kehittämistä. Myös toimintaympäristön tulee olla kannustava, jotta yritykset pystyvät muuttamaan toimintatapojaan ja kehittämään uudenlaisia hiilineutraaleja liiketoimintamalleja. Siksi valtion ja kaupunkien päätöksillä ja uudenlaisilla yhteistyömalleilla on suuri merkitys.

Mitä teimme?

Sitra on rakentanut yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Hankkeen tuloksena tuotimme suomalaisten yritysten käyttöön työkalupakillisen rakennuspalikoita eli tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat niitä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Rakennuspalikat kattavat strategian, johtamisen, innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan kehityksen sekä päästöjen vähentämisen.

Kuka oli mukana?

Yhteistyössä on ollut mukana lukuisa joukko suomalaisia yrityksiä. Hyviä esimerkkejä löydät artikkelisarjastamme.

Mitä on saatu aikaan?

Tässä yhteistyön tuloksena syntyneet hiilineutraaliuden rakennuspalikat käyttöösi, ole hyvä!

Strategia

Johtaminen ja yrityskulttuuri

Päästötehokkuus

Uudet puhtaat liiketoimintamahdollisuudet

Kaikki hankkeen aikana syntyneet artikkelit, blogit ja videot löytyvät tältä sivulta. Hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat jo aloittaneet hiilineutraaliuden tavoittelun, löytyy artikkelisarjastamme.

Missä mennään?

Hankkeessa koostetut hiilineutraaliuden rakennuspalikat on koottu työkalupakin muotoon. Syksyllä 2016 käynnistyi FIBSin johdolla työkalupakin pohjalta rakennettu valmennus Hiilineutraali bisnes Master Class.

AJANKOHTAISTA

Projektin tuloksia käyttöösi, ole hyvä!

uutiset

Hiilineutraaliuden valmennusohjelma yrityksille käynnistyy

Koivut
uutiset

Biokaasu tuo kasvua ja uutta liiketoimintaa maaseudulle ja kaupunkeihin

uutiset

Helsingin pörssi on vähähiilisempi kuin keskeiset vertailuindeksit

uutiset

Hiilikädenjäljestä uuden kasvun kimmoke

uutiset

Ilmastoriskien tunnistaminen ja hallinta on tärkeä osa yritysten riskienhallintaa

uutiset

Älykkäät kaupungit luovat 1 500 miljardin euron markkinat jo 2020

uutiset

Kaksisuuntainen kaukolämpö luo asiakkaille lämmön myyntimarkkinat

AIHEET

Näiden projektien parissa olemme tehneet tuloksia.

hankkeet

Smart & Clean pääkaupunkiseutu

hankkeet

Hiiliriski ja ilmastoriski

hankkeet

Kaksisuuntainen kaukolämpö

hankkeet

Keski-Suomen biokaasu-ekosysteemi

Hankkeet

Ilmasto.nyt-oppimiskokonaisuus

hankkeet

Hiilineutraali Sitra

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Janne Peljo
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?