Hiilineutraaliuden rakennuspalikat yrityksille

Tulevaisuuden markkinoilla menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ensimmäisenä pystyvät hyödyntämään hiilineutraaliuden tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

MISTÄ ON KYSE?

Päättynyt hanke 1/2014 – 10/2016

Maailma on siirtymässä ennen näkemättömän nopeasti kohti vähähiilistä taloutta. Edelläkävijäyritykset luovat tätä varten tuotteita ja palveluja jo nyt myös Suomessa ja auttavat muita tulemaan askel askeleelta perässä. Muutoksen vauhti on kova, samoin kilpailu. Siksi yritysten on tärkeää ymmärtää, mitä hiilineutraalius tarkoittaa niiden kannalta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen kokonaisvaltaista muuntumista. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii sitoutumista hiilineutraaliuden tavoitteluun läpi koko yrityksen ja toiminnan systemaattista, jatkuvaa kehittämistä. Myös toimintaympäristön tulee olla kannustava, jotta yritykset pystyvät muuttamaan toimintatapojaan ja kehittämään uudenlaisia hiilineutraaleja liiketoimintamalleja. Siksi valtion ja kaupunkien päätöksillä ja uudenlaisilla yhteistyömalleilla on suuri merkitys.

Mitä teimme?

Sitra on rakentanut yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Hankkeen tuloksena tuotimme suomalaisten yritysten käyttöön työkalupakillisen rakennuspalikoita eli tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat niitä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Rakennuspalikat kattavat strategian, johtamisen, innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan kehityksen sekä päästöjen vähentämisen.

Kuka oli mukana?

Yhteistyössä on ollut mukana lukuisa joukko suomalaisia yrityksiä. Hyviä esimerkkejä löydät artikkelisarjastamme.

Mitä on saatu aikaan?

Tässä yhteistyön tuloksena syntyneet hiilineutraaliuden rakennuspalikat käyttöösi, ole hyvä!

Strategia

Johtaminen ja yrityskulttuuri

Päästötehokkuus

Uudet puhtaat liiketoimintamahdollisuudet

Kaikki hankkeen aikana syntyneet artikkelit, blogit ja videot löytyvät tältä sivulta. Hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat jo aloittaneet hiilineutraaliuden tavoittelun, löytyy artikkelisarjastamme.

Missä mennään?

Hankkeessa koostetut hiilineutraaliuden rakennuspalikat on koottu työkalupakin muotoon. Syksyllä 2016 käynnistyi FIBSin johdolla työkalupakin pohjalta rakennettu valmennus Hiilineutraali bisnes Master Class.

AJANKOHTAISTA

Projektin tuloksia käyttöösi, ole hyvä!

AIHEET

Näiden projektien parissa olemme tehneet tuloksia.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?